Gå til sidens hovedinnhold

Telenor taper sak - må ut med 444 mill.

Telenor og Fredrik Baksaas har tapt så det suser en lite kjent rettssak i Hellas. Selskapet må nå ut med hele 444 millioner kroner, men vil anke saken

Byretten i Athen har i en dom gitt WR Com Enterprises Ltd, et kypriotisk selskap kontrollert av Vasillis Sarantitis, medhold i et erstatningssøksmål mot Telenor Mobile Communications. Retten har fastslått at Telenor Mobile Communications er skyldig WR Com Enterprises Ltd hele 444 millioner kroner pluss forsinkelsesrenter.Bakgrunnen for erstatningssøksmålet er et påstått kontraktsbrudd ved salg av Cosmote-aksjer fra Telenor B-Invest AS til WR Com Enterprises Ltd høsten 2000. Telenor B-Invest AS var et eierselskap for 30 prosent av aksjene i det greske mobilselskapet Cosmote. Telenor Mobile Communications og WR Com Enterprises Ltd eide henholdsvis 73,33 prosent og 26,67 prosent av Telenor B-Invest AS.Høsten 2000 avhendet Telenor B-Invest AS åtte prosent av aksjene i Cosmote til WR Com Enterprises Ltd og Telenor ervervet samtidig samtlige av WR Com Enterprises Ltd sine aksjer i Telenor B-Invest. Erstatningskravet har sin basis i uenighet knyttet til prisfastsettelsen av aksjene i de benevnte transaksjonene, opplyser Telenor.Tvisten, som til nå har vært nesten ukjent, er beskrevet i Telenors årsrapport for 2001 i note 24.- Telenor er sterkt uenig i domsresultatet og vil følgelig påanke dommen. Dommen er ikke rettskraftig, og det vil ikke bli foretatt noen utbetaling før en eventuell endelig dom foreligger i Telenors disfavør, heter det i en melding.Det vil bli foretatt regnskapsmessig avsetning for dommen i fjerde kvartal 2002, hvorav 414 millioner kroner kostnadsføres som justering av tidligere perioders skattekostnad.

Reklame

Black weekend: Salgene fortsetter - Her får du oversikten du trenger