HAUGALAND OG SUNNHORDLAND TINGRETT (Nettavisen): Mandag formiddag ble Johny Vassbakk dømt til 17 års fengsel for drapet på Birgitte Tengs i 1995.

Vassbakk ble også dømt til å betale 600.000 kroner i erstatning til hver av Birgitte Tengs foreldre.

Sigurd Klomsæt, som i sin tid var forsvarer for Birgitte Tengs' fetter, som først ble dømt for drapet og så frikjent, mener saken, sammen med Baneheia-saken, er de største justistabbene i norsk rettshistorie.

– Med katastrofale følger for alle involverte. Vi hadde Vassbakk som nummer èn på vår liste i 1998, og den leverte vi til politiet og påtalemyndigheten, hevder Klomsæt.

Og fortsetter:

– Vi mener det er en kjempeskandale. Det må riksadvokaten og andre ta innover seg.

– En kjempeskandale

Klomsæt forteller at han ikke er overrasket over at Vassbakk ble dømt.

Likevel stusser han over straffutmålingen, som han beskriver som «juridisk pussig». Han peker på at fetteren først ble dømt til 14 år i fengsel, altså tre år mindre enn Vassbakk, og at erstatningssummen mot fetteren var på 100.000 kroner.

– Det er ikke Vassbakks ansvar at politiet og påtalemyndigheten ikke har gjort dette tidligere.

– Hadde du forventet at dommen skulle være likere dommen som fetteren først fikk?

– Det har jeg ikke noen formening om, men 600. 000 er mer enn prisstigningen. Man skal dømme etter forholdene slik de var da ugjerningen skjedde i 1995. Jeg synes det er juridisk pussig, sier han.

Sjødin: – Det har vært et helvete

Tidligere forsvarer for Birgitte Tengs’ fetter, Arvid Sjødin sier til Nettavisen at han ikke overrasket over domfellelsen, fordi det hele veien har ligget så mye rundt denne personen.

Han mener dommen er det endelige beviset på hvor feil av sted man var den gangen det var fetteren til Birgitte Tengs som satt på tiltalebenken.

– Alle de opplysningene ble holdt borte fra forsvarerne. Vi fikk ikke innsyn i Grete Strømmes vurderinger den gangen.

Grete Strømme var politisekretær i Haugesund da drapet på Birgitte Tengs fant sted, og hun varslet om at Johnny Vassbakk burde bli sett nærmere på. Hun skrev også en rapport om Vassbakk, som hun leverte til etterforskningsgruppen.

Sjødin forsvarte fetteren i Karmsund herredsrett, og samarbeidet så med Sigurd Klomsæt som forsvarte fetteren i lagmannsretten sammen med Erik Nadheim .

Han retter kraftig kritikk mot jobben politiet i Haugesund og Kripos gjorde i den innledende fasen av Tengs-saken.

– Det er en skandale av dimensjoner.

Han oppsummerer belastingen saken har vært for fetteren, som enorm.

– Det har vært et helvete hele veien. Vi har et system i Norge som ikke fungerer, det må det gjøres noe med. Man kan ikke dømme folk til erstatning etter at de har blitt frikjent for drap.

– Forferdelig belastning

Han mener også at avhørene Tengs’ fetter var gjennom hos politiet, som førte til at han tilsto, kun kan beskrives som tortur.

– Hvordan retten ikke klarte å finne ut at dette ikke holder, fatter jeg fortsatt ikke.

Han sier Birgitte Tengs-saken er et bevis på at å dømme folk til erstatning i slike saker er en risikosport.

– Det har vært en forferdelig belastning. Han har vært i en situasjon der han har vært fysisk utvist fra Norge i form av at han ikke fikk seg jobb her.

– Dommen var feil. Det stod jo svart på hvitt i erstatningsdommen at han drepte Birgitte.

Varslet anke på forhånd

Da dommen var avsagt, kollapset Vassbakk i retten, slik at retten måtte ta en pause.

Politiets sentrale bevis i saken har vært at Vassbakks DNA er funnet på en strømpebukse som Tengs hadde på seg da hun ble funnet drept. Like i forkant av rettssaken, fastholdt Vassbakks forsvarer overfor Nettavisen at de mener beviset ikke holder til domfellelse.

– Vi mener det ikke er det, og det var vi tydelige på i vår prosedyre. Det er for mange store usikkerhetsmomenter og for mye vi ikke har kontroll på. Det opplever vi at vi får støtte for hos de DNA-sakkyndige, sa Stian Kristensen.

Politiets sentrale bevis i saken, har vært at Vassbakks DNA er funnet på en strømpebukse som Tengs hadde på seg da hun ble funnet drept. Like i forkant av rettssaken, fastholdt Vassbakks forsvarer overfor Nettavisen at de mener beviset ikke holder til domfellelse.

– Vi mener det ikke er det, og det var vi tydelige på i vår prosedyre. Det er for mange store usikkerhetsmomenter og for mye vi ikke har kontroll på. Det opplever vi at vi får støtte for hos de DNA-sakkyndige, sa Kristensen.

Da saken gikk i Haugaland og Sunnhordland tingrett før jul i fjor la statsadvokat Nina Grande ned påstand om 17 års fengsel for Vassbakk. I tillegg har foreldrene til Birgitte Tengs fremmet erstatningskrav på til sammen 1,2 millioner kroner.

På forhånd hadde Vassbakk, gjennom sin advokat, Stian Kristensen, varslet at han kom til å anke dommen på stedet, dersom han ble dømt.

Vassbakk har bedyret sin uskyld helt siden han ble pågrepet i september 2021.

– Han er forberedt på de mulighetene som retten har. Skulle retten være uenig med oss og dømme ham kommer han til å anke dommen på stedet, sa Kristensen til Nettavisen i forkant av domsavsigelsen.

Kripos: – Godt å se

I sammenheng med domsavsigelsen som kom mandag har Kripos lagt ut et innlegg på Facebook-siden sin, ført i pennen av Espen Erdal. Han er seksjonsleder for «cold case»-gruppen. Han skriver at Tengs-saken var den første saken som Kripos sin «cold case»-gruppe så nærmere på.

– Siden den gang har Sør-vest politidistrikt jobbet grundig og målrettet med etterforskningen. Vi har gitt omfattende bistand hele veien og det er godt å se at arbeidet gir resultater, skriver Erdal.

Videre skriver de at det er svært viktig for de pårørende at hver stein snus i arbeidet med å finne svar.

– Som samfunn skal vi ikke slå oss til ro med at et drap forblir uløst, avslutter han og poengterer at dommen ikke er rettskraftig.


Tengs' foreldre var ikke i retten

De etterlatte foreldrene til Birgitte Tengs, Torger og Karin Tengs var ikke i salen da Vassbakks dom ble avsagt mandag formiddag.

Det bekreftet bistandsadvokat Erik Lea i en SMS til Nettavisen mandag morgen.

– De kommer ikke, de orker ikke, skrev bistandsadvokat Lea før retten ble satt.

Bistandsadvokat John Christian Elden møtte Nettavisen i forkant av domsavsigelsen. Han var klar på at foreldrene har det vanskelig.

– De har det veldig vanskelig, ikke minst fordi de har to forskjellig oppfatning av hvordan de vurderer bevisene, sa Elden.

Tengs-saken er en av norgeshistoriens mest omtalte drapssaker. I 1997 ble Tengs' da 19 år gamle fetter dømt for drapet på sin kusine. Påtalemyndigheten la til grunn en falsk og manipulert tilståelse. Politiet har i mange år fått kraftig kritikk for metodene som ble brukt.

Fetteren anket tingrettsdommen og ble året etter frikjent i lagmannsretten, men han ble samtidig dømt til å betale Tengs' foreldre oppreisning i en sivil sak, der det gjelder andre beviskrav. Erstatningskravet er senere ettergitt, men dommen stod ved lag i over 24 år.

I november i fjor, kom det fram at Birgitte Tengs' mor, Karin Tengs, fortsatt mente at fetteren var den skyldige, og at bevisene mot Vassbakk var tynne. Tengs' foreldre er uenige i dette spørsmålet.