– Jeg vet ikke hvor mange ganger statsråden brukte ordet beklager. Jeg har aldri sett en politiker legge seg så langflat, sier leder Inge Even Danielsen i Norske Reindriftsamers Landsforbund til Adresseavisen.

Aaslands tilstedeværelse i et møte tidlig torsdag ettermiddag skal ha vært uventet, ettersom reineierne kun var forberedt på å møte landbruksminister Sandra Borch (Sp).

Les også: Samisk politiker knallhardt ut mot Fosen-opprørere: – Ingenting verdt

– Han sa at det var nødvendig å få behandlingen av saken inn på et bedre spor. Prosessen måtte bli bedre, og andre departementer skulle involveres for å skaffe bedre fagkunnskap, sier Danielsen.

Møtet skjedde kort tid før det mer omtalte møtet mellom Aasland og sametingspresident Silje Karine Muotka.

– Det var greit å høre. De lovet at de skulle skjerpe seg, sier Leif Arne Jåma, lederen for reineierne i den sørlige delen av Fosen reinbeitedistrikt.

Les også: Stilte Aasland til veggs: – Alle hører at du ikke vil svare

Bekrefter

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) bekrefter at han har beklaget overfor reineierne på Fosen for at vindkraftkonsesjonene bryter menneskerettighetene.

– I disse samtalene beklaget jeg på vegne av regjeringen overfor reinbeitedistriktene på Fosen for at konsesjonsvedtakene innebærer brudd på menneskerettighetene, fordi de vil ha vesentlig negativ effekt for reindriftssamene på Fosens mulighet til å dyrke sin kultur, sa Aasland under en pressekonferanse sammen med landbruksminister Sandra Borch (Sp) og sametingspresident Silje Karine Muotka torsdag ettermiddag.

Les Gunnar Stavrums kommentar: Høyesterett ser bort fra at samisk reindrift er en økonomisk katastrofe

Videre opplyser han at han ikke utelukker noen løsninger i striden rundt vindmøllene på Fosen.

– Jeg vil understreke at vi på nåværende tidspunkt ikke utelukker noen løsninger. Jeg har også meddelt reindriften på Fosen at jeg, Sandra og statsministeren sammen vil jobbe videre med reindriften og Sametinget for å finne løsninger som kan iverksettes allerede nå på kort sikt.

Dommen er klar

Landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) sier regjeringen tar kritikk på at prosessen rundt reindriften på Fosen ikke har vært god nok, og sier Høyesteretts dom er klar.

– Høyesterett har avgitt sin dom, og er tydelig der. Det er åpenbart at Høyesterett sier at menneskerettighetene er brutt. Det må også få konsekvenser, sa Borch på en pressekonferanse torsdag.

– Det er svært viktig for regjeringen at det fortsatt skal være bærekraftig reindrift på Fosen, la hun til.

Les også: Barth Eides reinsdyr-flørt totalslaktes: – Inni helvete rødglødanes forbanna

Sametingspresidenten kommenterte saken etter møtet om Fosen-saken i Olje- og energidepartementet torsdag. Der fikk hun en beklagelse fra regjeringen.

– Det har vært et ønske fra min side at det offisielle Norge beklager menneskerettighetsbruddet, og det har skjedd. Det er avgjørende for at vi skal komme videre. Det er viktig at vi nå har en felles oppfatning av at vi har med et menneskerettighetsbrudd å gjøre, sier Muotka.