I Afghanistan feirer jihadistene sin renessanse, etter at USA trakk seg ut av landet og Taliban overtok kontrollen på rekordtid.

- Dette er en historisk seier og styrker moralen iallfall i al-Qaida, sier Ranstorp og spår at vestlige land vil merke effekten av seieren i Afghanistan om 1,5 til 2 år, sier sier terrorforsker Magnus Ranstorp til Nettavisen.

I den nærmeste tiden vil Taliban forsøke å skape en legitimitet, og forsøker derfor også å skjule sin terrortilkobling.

- De har nok bedt gruppene ikke gjøre noen store operasjoner nå, sier han.

Ranstorp er tydelig på at de høyst sannsynlig vil komme.

- Den umiddelbare innvirkningen vil skje i land som har en sterk tilknytning til Pakistan, som for eksempel Storbritannia, sier Ranstorp. Årsaken til det, er at Pakistan blir brukt som transittland for jihadister mellom Afghanistan og Vesten. Pandemien har bremset opp denne reisevirksomheten betydelig, men Ranstorp tror at den vil ta seg opp når internasjonal reisevirksomhet normaliserer seg.

Desperate afghanere klamrer seg til fly som forlater Kabul. Se video under:

Flere terrorgrupper

For selv om Taliban ønsker å fremstå som en stabil nasjonsbygger i Afghanistan, er Ranstorp tydelig på at seieren over USA og de allierte i Afghanistan også tilhører en rekke terrororganisasjoner som har kjempet ved Talibans side i landet (se hvilke lenger nede i saken).

Fra onsdag: Voldskaos i Afghanistan

Ranstorp sier også at selv om Taliban fremstår som en mer moderne organisasjon i dag enn før 2001, så blir organisasjonen ledet av mange av de samme personene som styrte Taliban den gang.

Ranstorp poengterer også at Afghanistan aldri vil bli en nasjonalstat etter vestlig modell, men at ulike klaner vil kontrollere ulike områder og samarbeide i ulik grad.

- Fauna av terrororganisasjoner

- Det finnes en fauna av terrororganisasjoner i Afghanistan, sier Ranstorp. Felles for disse, er at de kjemper for å opprette islamske stater i regionene de opererer. Afghanistan har vært et av mange områder i verden der man har kjempet for dette, og nå er altså målet oppnådd i landet.

Til Nettavisen lister Ranstorp opp organisasjonene:

  • Haqqani-nettverket står helt sentralt i Taliban, og er bindeleddet mellom Taliban og al-Qaida. Haqqani-nettverket ledes av Sirajuddin Haqqani, som også er en av tre vise ledere under talibanleder Haibatullah Akhundzada. Nettverket står sterkt i Gulf-statene. I Afghanistan har deres spesialitet vært operasjoner mot afghanske regjeringsstyrker.
  • al-Qaida ble verdensberømt etter terrorangrepet 11. september. Organisasjonens mål er å vinne terreng i islamske stater gjennom sosial virksomhet. Ranstorp sier at al-Qaida også i dag bruker terrorangrep mot vestlige mål som en strategi for å vinne tilhengere. Terrorforskeren viser til tall fra FNs Sikkerhetsråd som sier at den indre kjernen i al-Qaida består av 300 til 500 personer fra Nord-Afrika og Midtøsten. I tillegg har den opp mot 10.000 ikke-afghanske stridende som kommer fra land i Sentral-Asia som Pakistan, Tadsjikistan og Usbekistan.
  • Islamic Movement for Uzbekistan. Gruppen har søkt tilflukt i Afghanistan og kontrolleres av Taliban. Disse har vært positive til IS.
  • Turkistan Islamic Movement (TIM), består av uighurer. Det finnes hundretalls av dem i den nordøstre delen av Afghanistan.
  • Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) som først og fremst er en pakistansk organisasjon, men som også støtter Taliban i Afghanistan.
  • Islamic State Khorasan Province, eller ISKP ble opprettet i 2015 og har blitt målrettet angrepet av amerikanske og pakistanske styrker. Ranstorp sier at de i dag har mellom 1500 og 2000 personer fra Afghanistan, Pakistan, Tadsjikistan og Usbekistan. De opererer i dag nordvest for Kabul.
  • Al-Qaeda in the Indian Subcontinent eller AQIS kjemper med Taliban i Afghanistan, og mot regjeringene i Pakistan, India, Myanmar og Bangladesh.

Mener Vesten burde ha blitt

Med USA og de allierte ute av Afghanistan, har disse organisasjonene større mulighet til å bygge opp treningsleiere og planlegge terror. USA har mistet øyne og ører i landet og er nå avhengig av pakistansk etterretning. Ranstorp mener at Vesten hadde tjent å beholde styrker i Afghanistan som kunne støtte regjeringsstyrkene.

Les også: Den norske forsvarssjefen sier Talibans uttalelser gir et snev av håp

- Nå må USA sende droner eller missiler for å slå ut en treningsleir, sier Ranstorp.

- Det fremste våpenet vi hadde for å beholde kontrollen i Afghanistan, var friheten for kvinner, sier Ranstorp.

På Talibans første pressekonferanse etter seieren, lovet de mer frihet for kvinner, og amnesti for personer som tidligere hadde jobbet med USA og de allierte.

Les også: Taliban slår an en forsonende tone

Ranstorp mener at dette ikke nødvendigvis er riktig, og at det kan bli svært brutalt i landet fremover.

At Taliban nå sier at kvinners skal få mer frihet enn de hadde under det forrige Taliban-regimet, mener Ranstorp heller ikke nødvendigvis er reelt.

- Dette blir en balansegang som de nå forsøker å justere. Her er det jo mye vi ikke ser også. Mange kvinner holder seg nok innendørs og vet ikke om de nå må gå med burka eller ikke, sier Ranstorp.