Både den 39 år gamle uiguren og den 31 år gamle usbekeren holdes varetektsfengslet inntil annet bestemmes av påtalemyndigheten eller retten, men ikke utover mandag 12. juli. Begge undergis også brev- og besøksforbud i fengslingsperioden. De skal heller ikke ha tilgang til aviser eller kringkasting, og skal være undergitt fullstendig isolasjon i fengslingsperioden, heter det i kjennelsen fra Oslo tingrett lørdag.

Les også: Norsk statsborger pågrepet for terrorplaner

Begge to har meddelt retten samtykke i fengsling frem til det ordinære rettsmøtet mandag.

Saken ble behandlet som kontorforretning uten aktor, forsvarere eller siktede til stede. De siktede og deres forsvarere var inneforstått med at fengslingsspørsmålet ble avgjort uten rettsmøte.