Mannen som er siktet for terrorhandling etter å ha knivstukket en kvinne i midten av januar, er foreløpig erklært strafferettslig utilregnelig, får Nettavisen opplyst.

Knivstikkingen skjedde på Kiwi i Møllergata midt i Oslo sentrum. Offeret er utenfor livsfare og Politiets sikkerhetstjeneste (PST) etterforsker saken for fullt. Motivet for knivstikkingen er ennå uklart.

Forrige uke meldte Nettavisen nyheten om at den terrorsiktede mannen ble tvangsinnlagt på sykehus. Det ble også utført en såkalt judisiell observasjon (se egen faktaboks under), for å slå fast om mannen er straffrettslig tilregnelig.

- Var i psykotisk tilstand

En psykiater og en psykolog skal ha observert 20-åringen i fem dager. Mannens forsvarer, Ola Lunde, bekrefter Nettavisens opplysninger om konklusjonen av den foreløpige judisielle observasjonen.

- Etter en foreløpig rettspsykiatrisk undersøkelse er de sakkyndige kommet frem til at han kan ha vært i en tilstand som tilsvarer at han var i psykose på gjerningstidspunktet. De har anbefalt at han gjennomgår en fullstendig rettspsykiatrisk undersøkelse, sier Lunde til Nettavisen.

- Jeg har hele tiden ment at han er syk. Så langt i etterforskningen er det ting som indikerer det. Blant annet viser den prejudisielle observasjonen at han helt klart er syk. Det betyr at han ikke er strafferettslig tilregnelig.

PST ønsker ikke å kommentere Nettavisens opplysninger.

Dagen etter knivstikkingen ble det kjent at 20-åringen var siktet for terrorvirksomhet fordi han i avhør hadde forklart at han ønsket å begå terrorhandlinger og å drepe flere personer.

Nettavisen omtalte også nyheten om at 20-åringen i det første avhøret med PST, har forklart at han hadde tanker om å kjøre lastebiler inn i store folkemengder i den hensikt å drepe folk. Han forklarte også at han hadde til hensikt å begå andre terrorhandlinger og drepe flere mennesker.

I dette avhøret forklarte han seg uten advokat.

Endret forklaring

I det andre avhøret med PST endret russeren forklaring. Da sa han at knivstikkingen likevel ikke var terrorrelatert, men at han var i Norge på ferie.

I det andre avhøret hadde han med seg advokat Lunde.

- Til det andre avhøret var du med, som hans forsvarer. Instruerte du ham om å endre forklaring?

- Jeg har gitt ham råd om hva han skulle si og ikke si med tanke på den forklaringen han allerede hadde gitt. De rådene har han så langt valgt å følge.

- Hvilke konkrete råd er det snakk om?

- Jeg ønsker ikke å gå i detalj om hva jeg har snakket om med min klient. Men jeg ga råd med tanke på hvordan han bør forklare seg og hva som vektlegges i et avhør. Vi har snakket mye om det har forklarte i det første avhøret. Det var jo ganske ille.

- Men alt han har sagt har vært hans egen forklaring. Det gjelder også hans endrede versjon om at han kom til Norge på ferie. Det er det ikke jeg som har bedt ham om å si. Men det er jo klart at PST er ute etter motiver for handlingen hans. Den er foreløpig høyst uklar, også for meg.

Inspirert av terror internasjonalt

PST-sjef Benedicte Bjørnland har tidligere uttalt til Nettavisen at de ønsket å undersøke den siktedes psykiske tilstand.

- Siktede har i avhør sagt at han hadde til hensikt å begå terrorhandling og drepe flere mennesker. Han har selv forklart at han har tilknytning til islam, sa PST-sjefen i midten av januar.

- Alt som kan bidra til å belyse hans intensjon med denne handlingen vil nå bli etterforsket, herunder hans psykiske tilstand.

Nettavisen er også kjent med at mannen skal ha forsøkt å stikke to personer med kniv i dagligvarebutikken, men han lykkes ikke med dette. Det andre offeret 20-åringen skal ha pekt ut, skal ha vært en person som satt i kassen.

Les også: Terrorsiktet forklarte at han ville kjøre lastebil i folkemengder

20-åringen har også forklart i avhør at han har blitt inspirert av terrorangrep, som angrepet i Paris i november 2015 som kostet 130 mennesker livet, og angrepet i Berlin i desember 2018 der tolv personer ble drept.

Lørdag 19. januar ble den terrorsiktede mannen varetektsfengslet i fire uker.