- Jeg kan ikke se hvordan dette skal gagne. Hvordan gagner det skille to kjønn, sier Ann Mari-Kempfner til TV2 Bornholm.

Hun er mor til Rebecca Kempfner Andersen, en av elevene på åttendetrinnet ved Åvangsskolen, og reagerer på den nye inndelingen og skillet mellom kjønn.

Da elevene onsdag morgen kom tilbake på skolen etter juleferien, hadde de tre åttendeklassene på skolen blitt slått sammen til to: en gutteklasse og en jenteklasse.

Delingen gjelder foreløpig fram til vinterferien da forsøket skal vurderes.

- Man regner med, at man kommer tilbake til en normal klasse med de samme man har gått med. Så kommer man på skolen og så skal man være sammen med jenter hele dagen. Når man kommer hjem, er det det samme dagen efter. Det blir vanskelig å gå slik i en hel måned, påpeker datteren som nå er elev i den nye jenteklassen, til kanalen.

Les også: Nye regler for koronasertifikat: – Må ta oppfriskningsdose

Basert på elevundersøkelse

Skoleledelsens begrunnelsen for den nye inndelingen er en spørreundersøkelse blant elevene om trivsel. Flere av elevene skal ha klaget på blant annet trygghet og motivasjon.

Ifølge skoleledelsen forstyrrer gutter og jenter hverandre.

Rektor Thomas Mogensen ved Åvangsskolen forteller at han er kjent med kritikken, men mener at man ikke må legge for mye i det, ifølge kanalen.

- Hensynene vi tar handler noen ganger om faglighet, interesser og så videre. Nå er det en oppdeling i relasjoner. Det er helt tilfeldig at vi skiller gutter og jenter, forteller han.

Reaksjoner i sosiale medier

På Twitter er det flere som reagerer på nyheten om kjønnsdeling på skolen.

En av de skriver følgende:

- Overraskelse. Gutter og jenter i 8.klasse forstyrrer hverandre. Det er en naturlig del av det å vokse opp. Kom igjen Bornholm, skriver Mads Rundstrøm, lokalpolitiker i Århus.

Les også: FHI-topp: - Veldig mange vil bli smittet, også vaksinerte