Av Adrian Smith Stenberg, lokallags-formann Oslo Øst FpU

I årene fremover vil behovet for energi i verden øke betraktelig. Fremskrittspartiet ønsker at Norge skal arbeide aktivt for å utvikle nye energiteknologier. Thorium og kjernekraft er fremtidens energidrøm, og er både rent og miljøvennlig.

Store thorium-reserver

I en rapport skrevet av OECD blir det fastslått at Norge sitter på thorium-reserver tilsvarende nesten 90.000 tonn råstoff. Norge blir dermed plassert trygt på 12. plass på listen over land i verden med mengde utvinnbart thorium.

Dette er ressurser som kan komme Norge til gode, både via eksport, men også bruk innen fremtidens energi. Det er god politikk der man legger opp til utvinning og foredling av thorium som kan gi betydelig nærings- og teknologiutvikling i Norge, og bidra til arbeidsplasser og velstand for landets innbyggere.

Stillestående debatt

Den norske debatten om kjernekraft har i praksis stått stille, men teknologien har beveget seg betraktelig i positiv retning.

De farene vi først merket oss om radioaktivt avfall og strålefare har nå med høyteknologi nærmest forsvunnet. Dette har ført til at atomkraft nå er blitt plassert sammen med de mest solide og effektive energikildene vi har.

Med ny teknologi blir avfallet gjenvunnet på trygge måter, utvunnet og raffinert ytterligere til hver eneste «joule» er blitt presset ut av atomet. Det hjelper også spesielt godt at «avfallet» til thoriumet videre kan benyttes helt på nytt til å presse ut enda mer energi.

Enorme muligheter for energiutvinning

Kjemien gir oss ufattelige muligheter for energiutvinning, og vi bør ikke sitte og la atomkraften ligge ubrukt i bakken.

Si ja til høyteknologisk, effektiv energiproduksjon, og si ja til en nærmest helgrønn energikilde der intet går til spille. Støtt FrP i kampen for atomkraft og fremtidens energidrøm.