Gå til sidens hovedinnhold

Thorkildsen ønsker bedre kontroll på politiets Twitter-bruk

Oslos skolebyråd opplever politiets informasjonsdeling som problematisk, det passer ikke inni virkeligheten om en velorganisert og ryddig Oslo-skole. Løsningen hennes er å få bedre kontroll på politiets Twitter-bruk.

Oslopolitiet har i en årrekke anvendt Twitter til å informere befolkningen, men nå som det nærmer seg valg ser det ut til at Oslos politiske ledelse ønsker å få bedre kontroll på politiets Twitter-bruk. Informasjonen politiet legger ut på Twitter bryter med virkelighetsbildet posisjonene i Oslo forsøker å fremsette.

Skolebyråd i Oslo, Inga Marte Thorkildsen (SV), tar opp kampen mot politiets bruk av Twitter. Hun er tydelig frustrert over politiets ordbruk om hendelser, og ønsker helst at de endrer vokabular.

I en Facebook-status fra 04.04.2019 gir byråden nokså klart uttrykk for at politiet helst ikke skal bruke ord som «mistenkt» og «gjerningsperson» om voldsutøvere ved skoler i hovedstaden. Videre klager hun over at politiet kommer i uniform og bevæpnet. Hun sier dette er «noe som selvfølgelig skremmer vannet av både unger, foreldre og ansatte. Ting kommer ut av kontroll, og det er politiets framferd som forårsaker det».

Les også

Journalistenes tette bånd til politikerne styrker posisjonen til alternativ media

Informasjonskanal

SVs skolebyråd ser ikke ut til å forstå hvorfor politiet melder om slike hendelser på Twitter. I slike situasjoner, der barn, ungdom og ansatte blir mål for vold på et sted som i utgangspunktet skal være trygt, oppstår det et enormt informasjonsbehov hos flere. Det er nærliggende at dette informasjonsbehovet rettes mot politiet. Det er jo tross alt denne etaten som er satt til å ivareta ro og orden. Dermed anser politiet seg tjent med å informere om slike hendelser på Twitter. De færreste opplever denne typen informasjon som støtende eller problematisk, men det kan se ut til at Thorkildsen har en annen oppfatning.

Med mindre byråden mener at politiet skal bruke sine ressurser på andre måter, er det nok klokt å la dem bruke Twitter som en informasjonskanal for å nå ut til folket. Alternativene kan koste betydelig mer, og skape mindre trygghetsfølelse.

Videre ser det ut til at byråden er overrasket over at politiet kommer både uniformert og bevæpnet til en hendelse der gjerningspersonen er voldelig og muligens bevæpnet med stikkvåpen. Hva som er byrådens løsning vites ikke, men det er tydelig at hun i liten grad ser ut til å ha tillit til at politiet er istand til å foreta gode faglige vurderinger. Påstanden er også interessant på annet vis. Thorkildsen ser ut til å mene at det politibetjentene forårsaker eskalering fordi de dukker opp i uniform. Det er her SVs syn på ordensmakten virkelig kommer frem.

Urovekkende

Innlegget avsluttes med med at hun skal ta opp politiets twitring og utrykning med politiledelsen. Hun ser ut til å være fast bestemt på å kontrollere politiets bruk av Twitter.

Thorkildsens opptreden i denne saken er svært urovekkende og beklagelig. Ved å komme med disse uttalelsene bygger hun ned tilliten til politiet og deres evne til å vurdere og løse oppdrag. Hun fremstiller politi som en etat som opererer for eget forgodtbefinnende, noe som på ingen måte stemmer - og det vet Thorkildsen meget godt.

Det kan se ut som Thorkildsen er mest opptatt av det forestående valget, og de dårlige nyhetene som politiet informerer om via Twitter passer ikke inni den virkeligheten som ønskes formidlet. Historiene om en velorganisert og ryddig Oslo-skole, ser ikke ut til å være tilfellet og dermed må man temme blant annet politiet.

Det nok kanskje lurest å heller finne gode løsninger på de eksisterende problemene i Oslo-skolen enn å konstruerer nye problemer som ikke eksisterer for majoriteten av befolkningen.

Les også

MDGs forvrengte syn på verden

Kommentarer til denne saken