Mandag ble det kjent at Oslo kommune vil utrede alternative modeller til dagens karakteropptak for videregående skoler i Oslo.

Dette får opposisjonspartiene i hovedstaden, deriblant Høyre, til å reagere, men skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) bare fnyser av kritikken.

- Jeg skjønner at Høyre er glad i dagens modell, det er mange som er det, men å gå fra det til å motsette seg å prøve og finne en bedre modell for elevene våre, det synes jeg er uforståelig. Vi bør ikke være redd for kunnskap, sier Thorkildsen til Nettavisen.

Les også: Utvalg skal vurdere nye inntaksregler til videregående skole i Oslo

- Jeg er bekymret for helsa

Byrådet vil gjennomgå dagens ordning, med karakterbasert rangering av elevene, fordi de mener den slår svært skjevt ut for både elever og skolene.

Thorkildsen sier hun særlig er bekymret for karakterjaget elevene møter.

- Det er et voldsomt press på elevene i Oslo. Det gjelder i hele landet, men det er veldig sterkt i Oslo. Samtidig er motivasjonen til elevene våre alt for lav, spesielt på 10. trinn. Den holder seg også lav på det første året på videregående, sier skolebyråden, og påpeker:

- De opplever et veldig sterkt karakterpress for å komme inn på de mest populære skolene, så jeg er bekymret for helsa deres, rett og slett.

Slik det er i dag, så kan de flinkeste elevene velge skole helt fritt, noe som har ført store forskjeller mellom de mest og de minst populære skolene.

- Det store problemet i Oslo er kombinasjonen av fritt skolevalg og stykkprisfinansiering, hvor pengene følger elevene. Det har brakt mange skoler i en nedadgående spiral, som gjør at vi ikke får et likeverdig opplæringstilbud for elevene, understreker Thorkildsen.

- Tvangsflytte elevene?

- Men hvis ikke karakterer skal gi fritt skolevalg, skal da de flinkeste elevene tvangsplasseres geografisk på skoler de ikke ønsker å gå på?

- Jeg ser at det er veldig store negative sider ved en ren geografisk modell også, særlig i en by som Oslo med mange spesialiserte skoletilbud og sentrumsbaserte skoler. Det er jo elever som har lyst til å komme seg bort fra nærområdet sitt også, og de vil miste motivasjonen hvis de ikke vil få mulighet til å komme inn på skolen eller linjene de ønsker, sier hun, og legger samtidig til:

- Men så er det det da, alle kan ikke komme inn på førstevalget om mange vil til samme sted. Det er bare 18 prosent av elevene som kan velge skole fritt i dagens system.

- Hvilken modell ønsker du selv for opptak?

- Jeg og byrådet har ikke fasitsvaret på dette. Vi vet ikke hva som kan være en god, alternativ modell. Jeg er faktisk veldig usikker. Men jeg vet jo hvilken retning jeg ønsker, at man får et likeverdig tilbud til elevene i Oslo, og at det ikke er så store forskjeller, sier hun.

Les også: Slik ble Stovner skole blant de beste i landet

- Loddtrekning ikke aktuelt

Thorkildsen utelukker heller ikke at utredningen, som skal presenteres av et nedsatt utvalg i januar 2020, kan ende opp med dagens modell.

- Det er meningen at de skal utrede flere alternativer, med fordeler og ulemper så vi kan veie det mot hverandre. Kanskje må vi velge noe som vi egentlig ikke synes er perfekt, men som tross alt har færre ulemper enn dagens system. Men det kan hende at vi også ender med dagens modell til slutt, med noen innslag av opptaksprøver eller søknader som utfyller karakterene, sier skolebyråden.

- Hva med loddtrekning for å komme inn på skolene?

- Det tror jeg ikke kommer til å bli et alternativ mange kommer til å endre på til slutt. Jeg tror mange vil synes det blir for urettferdig igjen. Hva skal da være motivasjonen til å gjøre en innsats? undres hun.

Les også: Søgnen i strupen på Oslos skolebyråd

- Kan ødelegge drømmer

Det byrådet ønsker er en mer mangfoldig elevsammensetning ved alle de videregående skolene når det gjelder både karakterer, levekår og kjønn.

Andelen elever som fullfører undervisningsåret ved de videregående skolene, varierer i dag fra over 90 prosent til cirka 55 prosent.

Thorkildsen sier hun er bekymret for at karakterjaget også kan ødelegge enkeltes drømmer.

- Jeg er bekymret for at de som er veldig gode til noe, innen kreative fag, matte, idrett eller andre ting, at de ikke får fulgt drømmene sine og får utviklet seg i den retningen som hadde vært en fordel for både dem selv og samfunnet, sier hun, og viser til at alle karakterene teller like mye.

- Karaktersnittet ødelegger for dem, det som egentlig ikke betyr noe i fag som kanskje ikke er så relevante for dem, sier byråden.