*Nettavisen* Nyheter.

Ti år for Lommemannen

Foto: Montasje (Nettavisen/Scanpix)

Erik Andersen, alias Lommemannen, fikk strengere straff.

22.12.10 15:29

Borgarting lagmannsrett dømte Erik Andersen til ti års forvaring med en minste tid på sju år. Det er et år strengere straff enn i Follo tingrett. Dommen er likevel noe mildere enn påstanden på 12 års forvaring som påtalemyndigheten ønsket.

I tingretten ble Andersen dømt til ni års forvaring, med en minstetid på seks år. Lagmannsretten har altså skjerpet straffen. Til fradrag i straffen kommer den tiden han har sittet varetektsfengslet. Han ble pågrepet i januar 2008, og har dermed allerede sonet nesten 3 år av straffen.

Lagmannsretten påpeker at den sterke drivkraften som gjorde at Andersen forgrep seg på så mange barn, også tilsier at han i fremtiden kan forgripe seg på unge gutter. Derfor blir han også dømt til forvaring.

- Sterk drivkraft
«Den sterke drivkraft som åpenbart har gjort seg gjeldende, tilsier også at den omstendighet at Erik Andersen er blitt avslørt og at saken er blitt iretteført, med all den oppmerksomhet det har medført, ikke i seg selv er tilstrekkelig til at han vil avholde seg fra nye overgrep. Lagmannsretten finner det på denne bakgrunn klart at det i dag foreligger nærliggende fare for at Erik Andersen på nytt vil begå alvorlige seksualforbrytelser. Etter straffeloven § 39c er det dernest et vilkår for å idømme forvaring, at en tidsbestemt straff ikke anses tilstrekkelig til å verne samfunnet.» står det i dommen.

Andersen går i dag til psykolog for å behandle de seksuelle problemene, men dette har ikke fått utslag for dommen.

«Lagmannsretten kan ikke se at det som er opplyst om den behandling Erik Andersen så langt har gjennomgått etter pågripelsen, og sammenholdt med de rettsoppnevnte sakkyndiges vurderinger, tilsier at gjentakelsesfaren er svekket i nevneverdig».

To voldtekter
Andersen er kjent skyldig i over 60 tilfeller av utuktig adferd med mindreårige barn.

Forholdene han er dømt for skjedde mellom juni 2000 og juli 2006. De fornærmede var mellom 5 og 12 år gamle, hvorav de fleste i aldersspennet 7 til 10 år. De fleste overgrepene var kortvarige episoder der de fornærmede guttene ble forledet til å røre Andersens kjønnsorgan.


To av tilfellene er så grove at retten har sidestilt hendelsene med voldtekt. Disse to voldtektene trekker straffen betydelig opp, slår lagmannsretten fast. Skjerpende er også guttenes lave alder.

- Kynisk
«Det er også et skjerpende moment at de fornærmede gjennomgående er svært unge. Som påpekt av tingretten, er dette ikke tilfeldig. Det må legges til grunn at Erik Andersen valgte seg ut unge ofre fordi de er tillitsfulle, slik at han hadde størst mulig sjanse for å lykkes med sitt ønske om å oppnå seksuell omgang.»

Lagmannsretten skriver videre: «Det er et gjennomgående trekk ved Andersens handlinger at han har tilnærmet seg sine ofre ved å be om hjelp til noe, for eksempel til å få noe opp fra lommen. Han har deretter på en kynisk måte utnyttet barnas naturlige tillit til ham som voksen. Dette er også skjerpende. Det samme gjelder det forhold at overgrepene gjerne er skjedd i barnas nærmiljø, hvor de har en forventning om å være trygge.»

Forberedt
Borgarting konstaterer også at de nøye planlagte og forberedte overgrepene

Videre er det skjerpende at overgrepene i mange tilfeller fremstår som forberedte (...) Andersen har preparert bukser, blant annet ved å lage hull i lommer, til bruk i forbindelse med overgrep.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag