Gå til sidens hovedinnhold

Tid til humor og glede

Siri Juster håper det blir slutt på bruk av stoppeklokke og mer tid til humor og glede, når bydelene innfører fritt brukervalg.

Ammerud:Som leder av Seniorsaken i Grorud, er Siri Juster svært opptatt av de gamles ve og vel i bydelen. At bydelene innfører fritt brukervalg fra 1. september i år, ser hun fram til med stor glede.
Håper det er slutt på den tiden en måtte stå med hatten i hånda og bare godta det en fikk. Jeg håper det blir mindre bruk av stoppeklokke og litt mer tid til å ha det hyggelig. Jeg håper også at de eldre får øynene opp for muligheten til å benytte seg av de forskjellige private hjemmehjelpstjenester som finnes.
Enten da som et alternativ til de tjenestene som kommunen yter, eller som en tilleggsytelse som en betaler selv.

Private tjenester

Muligheten for å kjøpe ekstra tjenester til hjemmet, er ikke nytt, og aktørene er mange. Nytt er det at det nå vil bli stilt kvalitetskrav til tjenesten fra kommunen, og at det hele forhåpentligvis vil bli mer oversiktlig.
En av de private tilbyderne er An Magritt Drøsdal i firmaet Prima Omsorg og Rådgivningstjeneste. Drøsdal er Groruddøl og sykepleier med lang erfaring.
Vi håper på å få til et samarbeid med kommunen og ønsker ikke å bli sett på som en konkurrent, sier Drøsdal.
Sin lange fartstid i helsevesenet ønsker hun til å bruke for å bedre de hjembaserte tjenester. At dagens tilbud ikke alltid er tilstrekkelig, er de fleste kjent med. Drøsdal tror at med flere aktører innen hjembaserte tjenester, så går det også an å jobbe fram flere muligheter. Ikke minst er hun overbevist om at samarbeide med de frivillige organisasjonen som for eksempel Seniorsaken, kan være fruktbart.

Voktere

Målet for Seniorsaken, er å gjøre hverdagen litt bedre og enklere for de eldre. Vi vil gå inn i enkeltsaker, og legger opp til faste møtedager der de eldre kan få råd og veiledning eller formidle saker videre til riktig instans, sier Siri Juster.
Senioraksjonen vil også prøve å opprette former for nabohjelp, og det mangler ikke på engasjerte medhjelpere.
Ellers er opprettelsen av voktere, et av aksjonens midler for å nå sine mål om å hjelpe de som trenger det.
1. Omsorgsvoktere. Dette er frivillige eldre som er villige til å ta et tak og hjelpe andre.
2. Politikervoktere. Utvalgte medlemmer fra Seniorsaken vil nøye følge med på hva politikere og myndigheter gjør.
At viljen er stor, viser en forespørsel vi gjorde. 50-60 av våre medlemmer kan allerede nå tenke seg å jobbe med og for andre eldre. Dette er jo helt i tråd med vårt valgspråk "jo flere vi er, dess sterkere er du", avslutter Juster med et smil.

Reklame

Kurs: Dette må du vite om vin og bobler til 17. mai