Har avdekket rekordhøye beløp to år på rad.

Skatteetaten har to år på rad avdekket rekordhøye beløp som ikke var oppgitt til beskatning. Det melder Skatteetaten tirsdag.

I 2012 og 2011 ble det gjennom kontroller oppdaget at inntekter for tilsammen 58 milliarder kroner ikke var oppgitt til beskatning.

Skatteetatens etterkontroller med blant annet bokettersyn fant at rundt 29 milliarder kroner ikke var oppgitt til beskatning i hver av disse årene. Til sammenligning var dette tallet for 2010 i overkant av 6 milliarder kroner.

- Til sammen 58 milliarder kroner på to år er et svært høyt beløp. Det er ikke de samme selskapene som har manglende rapportert inntekt i disse to årene, sakene som ble avdekket i 2012 er nye enkeltsaker. Fire av sakene dreide seg om beløp på over en milliard kroner, og ytterligere fire saker om beløp på over en halv milliard kroner, sier skattedirektør Svein Kristensen.

- Vi lykkes med å vri kontrollinnsatsen mot omfattende, kompliserte saker slik vi ønsker. Det er samtidig viktig å påpeke at for å sikre riktig skatteinngang har Skatteetaten et bredt spekter av virkemidler som vi bruker målrettet. Vi jobber også svært mye i forkant med for eksempel veiledning, forebygging og holdningsskapende arbeid, sier Kristensen.

I 2012 ble i overkant av 7000 selskaper kontrollert, dette var flere enn i 2011 da rundt 6000 selskaper ble gjenstand for særskilt kontroll.

Økt skatteinngang
I 2012 fastsatte Skatteetaten til sammen rundt 917 milliarder kroner i skatter og avgifter. Dette er mer enn året før da det ble fastsatt skatter og avgifter for 834,4 milliarder kroner.

I fjor var det særlig den fastsatte petroleumsskatten som økte. Det ble utlignet petroleumsskatt for 226 milliarder kroner, det er en økning på rundt 52 milliarder kroner fra 2011.

Skatt av inntekt og formue utgjorde 353,5 milliarder kroner for inntektsåret 2011, mens det i inntektsåret 2010 utgjorde 347, 9 milliarder kroner.