Tidenes største gransking etter «Full City»

Foto: Hans Petter Mortensholm (Kystverket)

Forliset utenfor Bamble skal studeres i flere år.

27.04.10 14:03

OSLO (ANB): «Full City»-forliset blir gjenstand for den største miljøundersøkelsen som gjennomføres i etterkant av et forlis i Norge.

De kommende årene videreføres den tverrfaglige undersøkelsen av miljøkonsekvensene etter forliset, opplyser Kystverket.

Det Panama-registrerte bulkskipet «Full City» grunnstøtte på Såstein utenfor Langesund natt til 31. juli 2009. Dette skjedde etter at skipet slet seg på grunn av en kraftig storm i Skagerrak, etter å ha ankret opp utenfor Såstein. 300 av totalt 1.100 tonn olje rant ut i sjøen og tok livet av flere tusen sjøfugl.

Les også:- Verre enn Fedje-ulykken

Oppryddingsarbeidet pågår fortsatt. I fjor ble det brukt 7.300 dagsverk for å fjerne oljen etter grunnstøtingen.

Nå er det kun et par hundre dagsverk som skal til før strandsonen er ferdig renset og ført tilbake til et nivå som Fylkesmannen i Vestfold og Kystverket mener er forsvarlig for mennesker og dyr. Trolig er arbeidet utført på to uker.

Viktig informasjon
De omfattende miljøundersøkelser etter forliset koordineres av Havforskningsinstituttet på oppdrag fra Kystverket. Undersøkelsene startet rett etter forliset, og består av en rekke delprosjekter som skal gi svar på hvordan dyreliv, sjø- og strandsone, sedimenter, sjømat og frilufts- og reiseliv er påvirket av oljeutslippet.

- Det er svært viktig for oss at «Full City»-forlisets konsekvenser dokumenteres. Dette vil gi oss informasjon som kan nyttiggjøres under eventuelle fremtidige aksjoner, sier Kystverkets beredskapsdirektør Johan Marius Ly.

Oljesøl fra skipet er registrert på land fra Larvik i øst til Grimstad i vest.

- Stor interesse
20 forskere fra fem ulike forskningsinstitusjoner - Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES), Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Norsk institutt for naturforskning (NINA), Havforskningsinstituttet og Østlandsforskning - er involvert i prosjektet.

- «Full City» havarerte i et befolket område med rikt friluftsliv, og både selve forliset og eventuelle ettervirkninger er omfattet med stor interesse, sier seniorforsker Erik Olsen fra Havforskningsinstituttet som koordinerer de 11 undersøkelsene.

Venter på dommen
Kapteinen og styrmannen på «Full City», begge kinesiske statsborgere, står tiltalt i Nedre Telemark tingrett for brudd på forurensningsloven og skipssikkerhetsloven.

Forsvarerne har bedt om at de skal frifinnes på alle punkter.

Aktoratet har bedt om seks måneders fengsel kapteinen og tre måneders fengsel for styrmannen. Dom i saken er ventet mandag 3. mai. (ANB)

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mest lest på Nyheter

Annonsebilag