Hendelsen fant sted fem år før hun varslet, forteller Samuelsen til TV 2. Hun var da fylkesleder i Senterungdommen i Vest-Agder og Oslo.

TV 2 har gjort en kartlegging blant 100 tidligere medlemmer av ungdomsorganisasjonen etter at Odd Roger Enoksens avgang førte til en ny debatt om håndtering av seksuell trakassering. Blant de TV 2 har snakket med, var det fire tidligere medlemmer som fortalte om konkrete tilfeller av upassende atferd med skjevt maktforhold i perioden fra 2005 til 2020.

– Varselet dreide seg om seksuelle tilnærminger som jeg syntes var ugreit, sier Samuelsen.

Den tidligere fylkessekretæren kontaktet Senterpartiets generalsekretær Knut M. Olsen om hendelsen. Han oppfordret henne deretter til å opprette et formelt varsel mot den aktuelle Sp-politikeren.

Mannen fikk en reaksjon og har beklaget, noe Samuelsen mener var en oppreisning. Hun mener varslingsrutinene i partiet fungerer.

Olsen vil ikke svare på om varsling vil føre til økt bevissthet om upassende opptreden.

«Vi styrer ikke om, og eventuelt i hvilken sammenheng, varslere ønsker å uttale seg. For oss som parti derimot er de etiske retningslinjene tydelige: Alle varsler skal håndteres fortrolig av oss. Det er avgjørende for at det skal være en lav terskel for å varsle. Utover dette har jeg ingen kommentarer,» skriver han i en kommentar til TV 2.

I slutten av april ble det kjent at Senterpartiets kvinneorganisasjon, Senterkvinnene, foreslår endringer i partiets varslingsrutiner, blant annet skal det være en kvinne blant dem som håndterer varsler i partiet.

(©NTB)