Gå til sidens hovedinnhold

Tidligere justisminister Tor Mikkel Wara trenger ikke vitne i straffesaken mot samboeren Laila Anita Bertheussen

Tiltalt for trusler mot demokratiet:

- I en trusselsak er det viktig å få frem hvordan den fornærmede har opplevd truslene, sier statsadvokat Frederik G. Ranke til Nettavisen.

Tirsdag morgen starter rettssaken mot Laila Anita Bertheussen, samboer med tidligere justisminister for Fremskrittspartiet (Frp) Tor Mikkel Wara.

Hun er blant annet tiltalt for den alvorlige bestemmelsen som går på trusler mot demokratiet. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener hun har utsatt sin egen samboer for en rekke trusler og fått det til å fremstå som om at det er noen andre som har begått de straffbare forholdene (se faktaboks om tiltalen under).

Bertheussen er også tiltalt for en rekke andre forhold. Det mest alvorlige, som går på trusler mot demokratiet, har en øvre strafferamme på ti års fengsel. Siden Bertheussen er anklaget for flere tilfeller av trusler mot toppolitikere utvides den øvre strafferammen til 16 års fengsel.

Hun har hele tiden nektet straffskyld.

- Ingen forklaringsplikt

Hovedtyngden av de noe over 30 vitnene er tjenestepersoner i Oslo politidistrikt og Politiets sikkerhetstjeneste (PST). I løpet av de ti ukene som er satt av til saken, skal de forklare seg om etterforskningen, åstedsundersøkelsene og kontakten med Bertheussen. Selv skal hun forklare seg seks ganger om de forskjellige postene i tiltalen, før de øvrige vitnene føres, skriver NTB.

Postbud, ansatte i sikkerhetsselskap og Kripos-etterforskere skal også vitne.

Wara har status som fornærmet i saken, ettersom truslene ble fremsatt mot ham da han var justisminister. Han er kalt inn av påtalemyndigheten for å vitne i saken mot sin egen samboer. Men loven slår fast at han ikke trenger å forklare seg.

- Wara har ikke forklaringsplikt i retten, dette er også noe politiet har fortalt ham når han har forklart seg i avhør, sier statsadvokat Frederik G. Ranke til Nettavisen.

I straffeprosesslovens paragraf 122 heter det:

«Siktedes ektefelle, slektninger i rett opp- eller nedstigende linje, søsken og like nær besvogrede er fritatt for vitneplikt (...).

Det som er bestemt om ektefeller, gjelder også fraskilte, samt personer som lever eller har levd sammen i et ekteskapslignende forhold.»

- Dersom Wara ikke vil forklare seg i retten kan det bli aktuelt å lese opp politiforklaringen hans. Så langt har han stilt opp i avhør og samarbeidet med politiet. I en trusselsak er det viktig å få frem hvordan den fornærede har opplevd truslene. Dette er svært sentrale opplysninger. Det er et ønske fra vår side at han forklarer seg og det er de indikasjonene vi har fått, sier Ranke.

Les også: Laila Anita Bertheussen langer ut mot PST på Facebook

Under den ti uker lange rettssaken (inkludert en uke høstferie) skal også to livvakter i vitneboksen.

- Én av livvaktene som skal forklare seg var til stede da Wara var på et politisk møte på Gardermoen 17. januar 2019. Dette er samme dag som det brant i søppelspannet. Vi kommer nærmere tilbake til hans forklaring i retten, sier statsadvokat Frederik G. Ranke til Nettavisen.

Det har ikke lykkes å få kommentarer fra Bertheussens forsvarer John Christian Elden.

Mektig Frp-ektepar mottok trusler

17. januar 2019 mener PST at Bertheussen startet en brann i bosspannet ved bruk av papiravfall og åpen ild. Politiet mener hun brukte rødsprit til å tenne på. Politi- og brannmannskaper rykket ut til Wara-boligen, men en gjerningsperson ble aldri funnet.

Andre vitner som er kalt inn er tidligere Frp-statsråd Ingvil Smines Tybring-Gjedde og stortingspolitiker fra samme parti Christian Tybring-Gjedde. Wara og Ingvil Smines Tybring-Gjedde, som var beredskapsminister på det tidspunktet, var statsrådkollegaer i perioden de ble utsatt for trusler av Bertheussen.

Begge to har status for fornærmet i saken og har mottatt trusselbrev PST mener er sendt av Bertheussen.

I helgen omtalte Nettavisen flere av indisiene som bidro til at PST stadig fattet sterkere mistanke mot Bertheussen. I en tremånedersperiode ble Wara utsatt for hærverk på boligen og bilen ved at det ble skrevet «rasist» på panseret og tegnet hakekors på en av veggene til boligen (se tidslinjen over hendelsene i faktaboksen over).

Det er også sendt trusselbrev og festet flasker med brennbar væske under bilen til Wara.

Pågrepet etter bilbrann

Blant bevisene Nettavisen omtalte, som PST mener underbygger mistanken mot Wara, er:

  • En rød tusj som er funnet i boligen.
  • Data fra helseapp som forteller om bevegelsesmønsteret hennes.
  • Fornærmede Tor Mikkel Waras egen forklaring.
  • Skriftanalyser hvor eksperter slår fast at Bertheussens håndskrift er tilnærmet lik håndskriften i minst ett av trusselbrevene.
  • Videoovervåking viser Bertheussen med emballasje fra en printer som samsvarer med en printer hun skal ha hatt i huset. Analyser som skal dokumenteres i retten vil fortelle hvilke type printer som er brukt til å skrive innholdet noen av trusselbrevene PST mener hun har sendt.

Bertheussen ble pågrepet 14. mars i fjor. Få dager etter at bilen til Wara ble tent på. Brannen ble raskt slukket.

Wara gikk av som justisminister to uker etter at samboeren Bertheussen ble pågrepet og siktet i saken.

6. desember 2018 skjedde den første av flere ubehagelige episoder, med tagging på huset og bilen til Wara. Dagen etter, 7. desember, uttalte han seg om truslene for første gang, og mente angrepet var en trussel mot norsk demokrati.

- Det er ille og vi ønsker ikke å ha det slik i Norge, sa den daværende justisministeren blant annet.

Noe av bakgrunnen for alle truslene mot Wara er teaterforestillingen «Ways of Seeing», mener PST. Høsten 2018 ble opptak av boligen til Wara vist fra scenen under et teaterstykke. Boligen til ekteparet Ingvil Smines og Christian Tybring-Gjedde ble også vist.

Wara avviste i sin tid spekulasjoner om at truslene måtte ses i sammenheng med teaterstykket.

Før jul 2018 anmeldte Bertheussen flere av personene i teaterforestillingen. Saken ble senere henlagt.

PST mener at ett av forholdene Bertheussen nå er tiltalt for går på at hun ville at det skulle se ut som at hun selv og Wara ble truet til å trekke anmeldelsen.

Kommentarer til denne saken