I et intervju med avisa Berlingske sammenligner han Putin med Adolf Hitler og Josef Stalin. Han kaller Putin en fiende «av samme kaliber».

– Det vi må erkjenne, er at vi har vært for naive og at vi har feilvurdert hans intensjoner og brutalitet, sier Fogh Rasmussen.

Faresignalene burde vært oppdaget før, mener han. Da kunne situasjonen vært annerledes i dag.

– Vi burde mye tidligere ha reagert mye kraftigere.

Fogh Rasmussen var Jens Stoltenbergs forgjenger som generalsekretær i Nato. Han var statsminister i Danmark fra 2001 til 2009 og tilhører det borgerlige partiet Venstre.