Busch synes at Breivik-saken, som denne uken går for Telemark tingrett, illustrerer et behov for å gjøre unntak fra muligheten til å prøve spørsmålet om løslatelse for forvaringsdømte i enkelte saker.

– Vi må ha en domstolskontroll, men jeg ser at – i visse saker – så vil en prøving av dette hvert år kunne være både støtende for folk, og uten noe begrunnet behov. Dette kunne man løse ved å legge til en setning i loven, som gir domstolen hjemmel til å beslutte lengre ventetid mellom hver søknad, sier han, sier Tor-Aksel Busch til Rett24.

Les også: Breiviks tidligere advokat advarer mot sensurering

Den tidligere riksadvokaten foreslår å utvide tidsrommet mellom begjæringene fra ett til tre år.

I dag kan altså forvaringsdømte i Norge søke på nytt minimum ett år etter at forrige begjæring om prøveløslatelse ble endelig avslått.

Dersom forvaringsdømte Anders Behring Breivik får avslag i Telemark tingrett, og anken til Agder lagmannsrett nektes fremmet, kan saken bli ferdig før sommeren.

Da kan Breivik søke om en ny begjæring om løslatelse allerede våren 2023.

Les også: Rettspsykiater Randi Rosenqvist har tro på at Anders Behring Breivik blir løslatt en gang i fremtiden