Gå til sidens hovedinnhold

Til færre innvandrere, til flere problemer i Sverige

Stockholm (NTB): Svenske kommuner med få utenlandske innvandrere, sliter med de største sosiale problemene, viser en ny rapport.

Reforminstitutet har tatt utgangspunkt i FNs levekårsindeks og undersøkt hvordan det står til innenfor 18 ulike områder i svenske kommuner. Tilstanden innen skolesektoren, helsevesenet, sysselsettingen og folks privatøkonomi er blant det som er kartlagt.

- Midt i Sverige fins det regioner der arbeidsledigheten, avhengigheten av sosialhjelp og folks betalingsproblemer er i ferd med å nærme seg greske eller spanske nivåer, konstaterer tankesmias leder, professor Stefan Fölster i et innlegg i Dagens Nyheter.

Reforminstitutets konklusjon er at problemene gjennomgående er størst der det bor få personer med utenlandsk bakgrunn.

Blant de fem kommunene som kommer aller dårligst ut på oversikten, har fire eksepsjonelt få innvandrere, konstaterer Fölster.

De 20 verste kommunene i indeksen, har færre utenlandske innvandrere enn gjennomsnittet i Sverige. (©NTB)