(BA:) – Vi har vært i dialog med Securitas og vurderer om vi skal sende vakter i sivilt som kan ta pirattaxi og deretter anmelde sjåførene. Det er ofte vanskelig å bevise at noen driver med piratvirksomhet. Dette er noe vi skal se nærmere på om vi kan få til, sier Tor Anders Hauge, styreleder i Os Taxi, til BA.

Han er også leder for Hordaland i Norsk Taxiforbund.

BA har de siste dagene satt fokus på hvordan piratsjåførene arrangerer kjøring gjennom Facebook. Sjåfører har fortalt at de tjener oppmot 3000 kroner på en helg.

Pirat-organisering på Facebook er en kjent problemstilling for Hauge.

– Dette er et stort problem på Os, sier han.

- Et samfunnsproblem
Arve Halvorsen, leder i Norsk Taxiforbund i Bergen, er enig i at piratkjøring som arrangeres gjennom Facebook og annen piratvirksomhet er et problem.

– Ikke bare for taxinæringen, men det er et samfunnsproblem. Tapte skatteinntekter går utover meg og deg, sier Arve Halvorsen til BA.

Han mener det ikke er drosjenæringens oppgave å få slutt på den ulovlige kjøringen.

– Det er en kriminell handling og dermed er det politiet som har ansvar for å gjøre noe, sier han.

(Artikkelen fortsetter).

Kartlegger problemet
Norges taxiforbund, der Arve Halvorsen er nestleder, holder på med å kartlegge problemet med piratkjøring gjennom sosiale medier.

– Vi har fått en del henvendelser fra sjåfører, og det jobbes nå å undersøke hvor stort dette problemet er ved ulike sentraler. Deretter vil vi bruke dette til å gjøre politi og skattemyndigheter oppmerksomme på problemet, sier Halvorsen.

Denne saken er levert av BA

Kaffe og gløgg mot pirater
Hauge forteller at de i Os Taxi også er i gang med andre tiltak for å hindre at folk benytter seg av pirattaxiene.

– Vi jobber hardt med å hindre at dette skjer. Det viktigste vi gjør er at vi sørger for at holdeplassene er tomme for folk hele tiden. I tillegg sørger vi for å spre litt hygge i køen. I julen har vi delt ut kaffe og gløgg.

Han mener at det er når folk blir utålmodige og lei av å vente at de gjerne tar kontakt med piratsjåfører. Dette fører til det han mener er en ond sirkel.

– Piratsjåførene fører til mindre lønnsomhet for våre sjåfører. Våre sjåfører vil ikke kjøre hvis lønnsomhetene blir lav, og når vi har færre bilder ute blir det større marked for piratsjåførene.

Det hender at Hauge har tatt ut lister med telefonnumre fra Facebook og levert dem til politiet.

– Det har hjulpet litt i perioder når vi har gjort dette, sier han.

Tjener under en tredjedel
Sjåfører BA har vært ute for å snakke med er fortvilet over all piratkjøringen. De oppgir at de sitter igjen med under en tredjedel av det en piratsjåfør kan få etter en kveld med kjøring.

– Jeg sitter kanskje igjen med 800 kroner etter at skatt og andre utgifter er betalt, forteller taxisjåfør Ibrahim Mamut.

Piratsjåfører BA har snakket med oppgir at de tjener opp mot 3000 kroner på en kveld med kjøring.

– Jeg har lyst til å få med meg mange sjåfører på å kjøre pirattaxi for å demonstrere for politiet at de må gjøre noe, men det er ingen som vil være med, sier en drosjesjåfør som kjører lovlig, men som ikke vil ha navnet sitt på trykk.

- Livsfarlig
Mamut mener folk tar unødvendige sjanser ved å kjøre pirattaxi.

– Du vet ingenting om hvor trygg bilen er eller om sjåføren er flink. Skjer det en ulykke, kan man risikere å sitte igjen med ingenting. Det er livsfarlig, sier han.

Denne saken er levert av BA