Gå til sidens hovedinnhold

Til og med disse blir forbudt

Vil gjøre etuier til røykpakken ulovlig.

(SIDE2): Dersom de nye forslagene til endring i tobakksskadeloven trer i kraft, vil det bli forbudt å innføre og selge etuier til røykpakker.

- Departementet foreslår at et forbud mot innførsel og salg av etuier, esker mv. som har til hensikt å skjule helseadvarslene, inntas som en egen bestemmelse i tobakksskadeloven, jf. forslag til ny § 9A.

Forbud
§ 9A. Forbud mot innførsel og salg av tobakksetuier, esker mv. (ny) Det er forbudt å føre inn i Norge, selge eller utdele esker, omslag, innpakninger og ethvert annet produkt som har til hensikt å helt eller delvis skjule eller tilsløre helseadvarslene i § 9 første ledd.

Regjeringens forslag til endringer i tobakksskadeloven er flere - tidligere i dag skrev Nettavisen om at det er foreslått å fjerne tipakningen og innføre en bevillingsordning for tobakkssalg.

Målet med forslagene er å redusere tobakkstallene og dermed også tobakksskadene blant befolkningen. Det er særlig barn og ungdoms tilgang til tobakk helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) nå vil ha gjøre noe med.

- Det handler først og fremst om ungdom og pris, for vi vet at ungdom er prissensitive, sier Strøm-Erichsen om forbudet mot tipakninger.

- Overformynderi
Flere av Nettavisens lesere har reagert med irritasjon på forslagene.

- Statan Norge slår til igjen. Jeg HATER det fornærmende overformynderiet i det jalla-landet her. Eneste dumme er at vi har det så jævlig bra her, skriver Thomas, mens Siw ikke ser sammenhengen med et forbud mot tipakninger.

- Ser ikke poenget.Man skal ha bort røykeran, men vil ha dæm tell å kjøp meir istedet for mindre...WTF :/

Det gjør heller ikke daniel, som mener et forbud mot 10-pakninger vil virke mot sin hensikt om å få ungdom til å la være eller slutte å røyke.

- Tror dette kommer til å øke antall avhengige. Det er større sjans for at en ungdom slutter etter en 10pakk, enn en 20pakk.

Frist til april
Departementet vil også ha lovfestet tobakksfri skoletid for elevene, det vil si røyk- og snusfri skoletid. Forslaget gjelder ikke ansatte i skolene. Det har også vært diskutert et forbud mot røyking i hjemmene, for å beskytte barn. Det blir det ikke, men Strøm-Erichsen vil ha høringsinstansenes syn på å ta inn en såkalt normativ lovbestemmelse om at den som er ansvarlig for barn skal medvirke til at barns rett til røykfritt miljø blir oppfylt

Høringsfrist i saken er 20. april. Etter det vil regjeringen konkludere.

Mer fra Side2? Sjekk forsiden her!

Reklame

Black Week: Her får du oversikt over alle salgene