Gå til sidens hovedinnhold

Til sak mot byggmester

Oslo Bygningsarbeiderforening varsler lønnskrav på inntil fire millioner kroner mot Byggmester Harald Langemyhr.

Oslo Bygningsarbeiderforening ser det som selvsagt at Oslo kommune ikke bare holder tilbake penger til å dekke sine egne eventuelle krav, men at kommunen også holder tilbake oppgjør til det er dokumentert at de ansatte i Byggmester Harald Langemyhr har fått utbetalt den lønna de har krav på etter norsk lov og forskrift.

Oslo Bygningsarbeiderforening har arbeidsavtaler til ansatte i Harald Langemyhr som dokumenterer at firmaet ikke betaler overtidsbetaling og feriepenger til sine ansatte.

Foreningen anslår at de i løpet av ett år arbeider omkring 400 overtidstimer hver, som de ikke får betalt for. Dette tilsvarer et tilgodehavende på mer enn kr. 25 000 per arbeider.

Feriepenger tilsvarer minst like mye. I løpet av ett år har hver arbeider etter det fått minst kr. 50 000 for lite i lønn. For 80 arbeidere i ett år tilsvarer dette 4 millioner kroner før skatt.

Foreningen vil nå påbegynne arbeidet med å utforme krav om tilgodehavende lønn for sine medlemmer.

Reklame

NÅ: 30 % rabatt på alle Kastel-modeller