*Nettavisen* Nyheter.

Tilsynet slakter Carnegie etter PAR-emisjon

Meglerhuset Carnegie, med Anders Onarheim i spissen, gjennomførte i fjor en emisjon i PA Resources som får knallhard kritikk av Kredittilsynet for en rekke alvorlige regelbrudd. Les saken her

19.05.08 00:31

September i fjor kontaktet det oslo-noterte oljeselskapet PA Resources meglerhuset Carnegie for bistand til å hente inn kapital gjennom en emisjon.Handelen ble strukturert slik at Carnegie lånte 4 millioner aksjer i selskapet, noe som da tilsvarte 37 prosent av alle aksjene i selskapet, av noen større investorer. Disse aksjene ble solgt i en bookbuildingprosess noen dager etterpå.Deretter ble det gjort en emisjon på 4 millioner aksjer mot meglerhuset, det samme som Carnegie hadde lånt, som gjorde at disse kunne leveres tilbake til nøkkelinvestorene.Brøt innsidereglene

Det var Carnegies corporate avdeling som fikk oppdraget, men det var selve meglerbordet som fikk i oppdrag å selge aksjene i emisjonen til investorer. Meglerbordet startet bookbuildingsprosessen ved å ringe rundt til 107 kunder, et arbeid som startet rett etter at børsen stengte 30. september i fjor.Men for å lodde stemningen i markedet ble noen kunder kontaktet før børsen stengte den aktuelle dagen. Disse kundene ble satt i innsideposisjon, og kunne dermed ikke selge eller kjøpe aksjer i den aktuelle aksjen.Men dette gjaldt ikke de kundene som ble kontaktet etter børsen stengte. De fleste andre som fikk tilbudet etter børsen stengte fikk ikke beskjed om at de var satt i innsideposisjon eller ble bedt om å skrive under på konfidensialitetserklæring.Dette mener Kredittilsynet er et klart brudd på verdipapirhandelsloven, § 2-2, og ser meget alvorlig på at meglerne har ringt rundt med informasjon om en hendelse som potensielt har stor påvirkning på kursen uten å sette investorer de kontakter i innsideposisjon.At investorene ble kontaktet etter børsens stengetid har etter Kredittilsynets mening ingen ting å si, fremgår det av et brev tilsynet har sendt denne uken til meglerhuset.Dessuten var PA Resources på den tiden notert på en svensk markedsplass som var åpen på det tidspunktet Carnegies meglere ringte rundt i markedet - med innsideinformasjon.Manglende lydbånd

Men ikke bare avdekket Kredittilsynet at Carnegie hadde brutt sentrale bestemmelser i verdipapirhandelsloven. De hadde også mottatt ordrer i emisjonen uten å få dette på lydopptak, slik verdipapirloven krever.I brevet til Carnegie skriver tilsynet at det foreligger flere kundehenvendelser der det ikke foreligger lydbåndopptak.- Dette er et klart brudd på verdipapirhandelsloven § 9-7, samt lydbåndsopptakforeskriften, skriver Kredittilsynet. Men ikke bare manglet meglerhuset flere samtaler festet til bånd: da de ble bedt om tilsynet å sende over opptak i forbindelse med saken så unnlot meglerhuset å gjøre dette.- Videre ble ikke samtlige lydopptak som Kredittilsynet etterspurte i forbindelse med saken oversendt ved første henvendelse, til tross for at oversendelsen fra Carnegies side fremsto som fullstendig, skriver tilsynet som også legger til at opptakene ikke var spesifisert etter tidspunkt for samtalen eller med hvilken megler samtalene var gjort. Med andre ord: Nok et brudd på verdipapirhandelsloven.Manglet prospekt

Som om ikke de overnevnte bruddene var nok så fant Kredittilsynet mer da de gransket omstendighetene rundt emisjonen. Meglerhuset hadde nemlig plikt til å utarbeide prospekt, ifølge tilsynet.Oslo Børs gav tidligere i år Carnegie en bot på 300.000 kroner i forbindelse med at Carnegie brøt opplysningsplikten til Oslo Børs i forbindelse med samme transaksjon.Det at Carnegie ikke engang hadde henvendt seg til Oslo Børs for å utrede prospektplikt, mener tilsynet vitner om uryddighet i meglerhuset og utgjør brudd på verdipapirhandelslovens bestemmelse om å ha en drift som sikrer gode rutiner.Knallhard kritikk

I konklusjonen skriver Kredittilsynet at forholdene viser svikt i rutinene internt i Carnegie på flere punkt, der enkelte kan skyldes feilaktig forståelse av regelverket.- Kredittilsynet finner overnevnte brudd svært alvorlige. Likevel har Kredittilsynet funnet å nøye seg med å gi foretaket sterk kritikk for de nevnte forhold. Det er i denne sammenheng blant annet lagt vekt på de grep som er gjort internt i Carnegie for å unngå lignende brudd i fremtiden ved utarbeidelse av nye rutiner og opplæring av de ansatte i disse, skriver tilsynet avslutningsvis i brevet.Tilsynet vil følge opp med tilsyn og varsler at dersom de finner nye brudd på disse reglene så vil dette kunne få forvaltningsmessige og eller strafferettslige følger både for selskapet og eller ansatte som er implisert.iMarkedet.no kommer tilbake med mer om denne saken.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag