Gå til sidens hovedinnhold

- Tiltakssonen i nord er mulighetenes sted

Distriktspolitikk:

Når Høyre legger nytt innhold i begrepet distriktspolitikk, gjør vi dette fordi vi innser at vi ikke kan fortsette med de samme virkemidlene og forvente nye resultater.

Av Marianne Haukland, stortingsrepresentant for Høyre og medlem av Familie- og kulturkomiteen

Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens meninger.

Selv om noen av virkemidlene har vært gode, slik som differansieringen av arbeidsgiveravgift og nedskriving av studielån, hevder flere at effekten av disse ikke har bremset ned den demografiske utviklingen.

Les også: Hvorfor skal vi betale folk for å bo på steder de helst har lyst til å flytte fra?

- Det er feil

Jeg tror dette er helt feil, og for å gjøre dette til en liten historie-forelesning, er det mange som har glemt at hele Finnmark, og store deler av Nord-Troms, ble brent til grunne i år 1945.

Den praktiske betydningen av dette er at landsdelen ligger bak andre regioner på flere områder.

Mangel på kapital og kompetanse er en stor utfordring som fortsatt kommer opp når man diskuterer utvikling og vekst. Derfor er det lurt å ha dette i bakhodet når man snakker om distrikspolitikk og regionsutvikling.

Les også: Bygda dør - leve bygda!

Variasjoner og ulike forutsetninger

Det er rett og slett store variasjoner i Norge - med ulike forutsetninger for vekst. De siste 10 årene har tiltakssonen hatt høy vekst, og årsaken til dette er at forholdene ligger bedre til rette for vekst. Tilgangen på kapital er blitt bedre, og en voksende andel av befolkningen har høyere utdanning og kompetanse. Flere næringer er med på å bidra til den store veksten. Fiskeri- og havbruk, bygg og anlegg og reiselivs- og petroleumsnæringen har blitt en viktig motorer i regionen

Jeg vil fortsette med å omtale tiltakssonen som mulighetenes sted, fordi det er mange muligheter som ennå ikke er realisert, men som vi må ta i bruk.

Les også: - Løft blikket fra egen navle, Stavrum!

Den største nye næringen som fikk et alvorlig skudd for baugen er turismen, som hadde bygget seg opp til å bli en viktig næring. Både vinter- og sommerturisme, men spesielt vinterturismen som opererer i et marked som er svært avhengig av cruisebåtturister.

Tro på turisme

Når dette uteble i 2020, og kommer til å være liten i hele 2021, vil det ta lang tid før man er på nivå med 2019 - som var et toppår. Heldigvis er det mange som har tro på at det kommer gode år etter pandemien, og flere bedrifter, som for eksempel Sorrisniva i Alta, velger å satse på utvidelser selv om framtiden er usikker.

De har en enorm tro på at Finnmarks-opplevelser vil tiltrekke seg kunder.

Det er bedrifter og mennesker i regionen som velger å satse på næringsutvikling - som er den viktigste bidragsyteren for vekst. De har etterlyst målrettede tiltak for å veie opp for regionens manglende tilgang på kapital. Så når regjeringen velger å levere på dette med investeringsfond til nordområdene, så er det fordi Høyre mener dette er av viktig.

Les også: Sandra Borch får ikke fart på distriktene med lettvinte floskler og tom Senterparti-retorikk

Lytt til regionene

Når jeg sier at Høyre ønsker å utvikle en distriktspolitikk med nye virkemidler, så må vi lytte til det regionen selv mener at de trenger - og lage tiltak på bakgrunn dette.

Det er krevende å forhindre at unge reiser bort fra hjemstedet, da det er mange som ønsker å ta utdanning. Et sterkt og livskraftig Nord-Norge trenger også sterke regionale kraftsentre - og småbyer og tettsteder er viktig i så måte. Nettopp for å gjøre det mer attraktivt å bo i distriktene.

Dette er et stort ansvar som hviler på de største tettstedene, og distrikts- og digitaliseringsministeren har varslet at regjeringen vil utarbeide en egen strategi for disse.

Les også: Skit i Norge, leve Oslo!

Da jeg begynte som politiker brukte jeg å omtale meg selv som den største eksportartikkelen fra Finnmark - som er unge kvinner. Litt på fleip med en stor sannhet, men det trenger ikke å være sånn.

Men da må vi tenke litt nytt.

Kommentarer til denne saken