Fredag tok riksadvokat Tor-Aksel Busch ut den endelige tiltalen mot Anders Behring Breivik.

I en pressemelding fra riksadvokaten går det fram at arbeidet med tiltalen mot Brevik har vært helt spesielt på grunn av det store omfanget på de begåtte ugjerningene. Det er varslet at det vil bli lagt ned påstand til tvungent psykisk helsevern.

- Tiltalte har begått meget alvorlige forbrytelser i et omfang man ikke tidligere har erfaring med i vårt land i moderne tid. Etter hans egen oppfatning er handlingene rettmessige, og en nærliggende og åpenbar fare for nye alvorlige forbrytelser av samme karakter er utvilsomt til stede, står det blant annet i avgjørelsen.

LES HELE PRESSEMELDINGEN FRA RIKSADVOKATEN HER:

Busch tar likevel forbehold om at påstanden kan endre seg under rettssakens gang og at det kan bli aktuelt med påstand om fengsel eller forvaringsstraff i inntil 21 år dersom bevisene endrer seg.

Oppstart 16. april
16. april starter rettssaken etter terrorhandlingene 22. juli i fjor. Gjennom bombeangrepet mot regjeringskvartalet og massakren på Utøya tok Breivik livet av i alt 77 personer.

Breivik selv sitter varetektsfengslet på Ila, der han nå er underkastet observasjon fra to psykiatere. Tiltalen skal være forkynt Breivik i fengselet før den offentliggjøres.

Også de over 100 personene som skal være navngitt i dokumentet vil bli varslet før en offentliggjøring vil skje.

Riksadvokatens tiltale blir sendt til Oslo statsadvokatembete og statsadvokatene Inga Bejer Engh og Svein Holden. De er nå travelt opptatt med å forberede rettssaken.

Anders Behring Breivik ble 25. juli siktet for overtredelse av straffeloven paragraf 147 a første ledd bokstav a og bokstav b. Det første punktet gjelder terrorhandling i form av blant annet drap begått med det forsett å forstyrre alvorlig en funksjon av grunnleggende betydning i samfunnet, som for eksempel utøvende myndighet. Punkt b gjelder terrorhandling i form av å skape alvorlig frykt i en befolkning.

Fakta om tiltalen:

*En tiltale i en straffesak skal inneholde: tiltaltes navn og adresse, samt fødselsnummer. Den skal også inneholde opplysninger om hvilken lov som er brutt og det skal være med gjengivelse av innholdet i loven så langt det er av betydning for saken.

*Tiltalen skal også inneholde en kort, men så nøyaktig beskrivelse som mulig av det tiltalen gjelder, med opplysning om tid og sted.

*Blir det gjort gjeldende andre krav enn straff, for eksempel forvaring eller overføring til tvungent psykisk helsevern, skal det opplyses om dette i tiltalen.

*Har en sak særlig stor allmenn interesse, skal den forelegges Riksadvokaten til avgjørelse av tiltalespørsmålet.

*Når tiltalebeslutningen er forkynt for tiltalte, skal pressen på anmodning gis kopi av tiltalebeslutningen, med mindre det er sannsynlig at saken helt eller delvis vil bli ført for lukkede dører.