Mannen (21) er tiltalt for kroppskrenkelse mot 16 år gamle Mohammed Altai på Holmlia i juni 2017. Altai døde etter voldshendelsen. Påtalemyndigheten mener ikke at 21-åringen har ansvar for dødsfallet.

Bakgrunnen for voldshendelsen var Altais forhold til tiltaltes søster. Han likte ikke avdødes forhold til søsteren.

Tirsdag begynte rettssaken i sal 828 i Oslo tingrett. På tilhørerbenken satt mange av vennene til både tiltalte og avdøde. I en pause skal noen av disse ha kommet med represalier mot et av vitnene.

Også stortingsrepresentant Jan Bøhler fulgte rettssaken. Han mener at denne saken er et eksempel på en æreskultur som noen ganger får svært alvorlige konsekvenser. Mer om det lenger nede i saken.

Les mer: 16-åring døde etter overfall: Kan ha hatt sjelden hjertefeil

Kriminelt miljø

Nettavisen ble kjent med et bilde som er postet på Facebook via personer som mener at vitner kan oppleve bildet som en trussel.

Bildet ble postet på tiltaltes Facebook-side i januar 2019, mens politiet etterforsket saken. Det er personer som kjenner miljøet rundt offer og tiltalte som gjorde Nettavisen oppmerksom på bildet. De mener at bildet kan oppleves som en trussel for vitner, og at bildet kan ha blitt postet for å advare vitner mot å vitne mot 21-åringer.

På bildet står den tiltalte sammen med tre personer. Den ene av dem er en svært kjent i det kriminelle miljøet, og er knyttet til flere grove voldssaker.

I straffesaken har vitner fortalt politiet at tiltalte slo Altai med knyttet og ikke flat hånd, at Altai falt i bakken som følge av slag, og at tiltalte ba de som var der om ikke å ringe ambulansen. Dette mener tiltalte er feil, og i retten var det flere som husket dårlig rundt disse punktene. Mer om det lenger nede i saken.

Forsvarer Øyvind Bratlien sa til Nettavisen i lunsjpausen at han ikke kjente til bildet som ble lagt ut på Facebook i januar 2019. Aktor Børge Enoksen sa at han ikke kunne kommentere bildet da.

Nettavisen spurte Bratlien, mens hans klient satt ved siden av, om han kunne spørre 21-åringen hvorfor han har lagt ut bildet på sin Facebook-side.

- Hva har det med saken å gjøre, sa tiltalte til Nettavisen før han ble avbrutt av sin forsvarer som ba ham ikke snakke.

Represalier etter vitneforklaring

Omtrent samtidig som Nettavisen snakket med tiltalte, ble et vitne utsatt for represalier på gangen utenfor, og måtte beskyttes av politiet. Vedkommende hadde vitnet mot tiltalte i Oslo tingrett, og fortalt at voldshendelsen var grovere enn det tiltalte hadde gitt uttrykk for.

Dommer Kim Heger formante tilhørerne i retten om at vitner ikke skal utsettes for noe etter å ha vitnet i rettssaken.

Du kan lese egen sak om dette her: Vitne måtte skjermes av politiet etter vitneforklaring: - Han slo og han falt rett ned

- Er du redd for å snakke i retten?

Før vitnene med dårlig hukommelse entret rettssalen, fortalte tiltalte at han hadde slått Altai med flat hånd, at Altai ikke hadde gått i bakken som følge av slag, og at han ikke hadde sagt at de ikke skulle ringe ambulanse. At volden ikke har vært så voldsom, underbygges også av obduksjonsrapporten.

Les egen sak: 16-åring døde etter overfall: Kan ha hatt sjelden hjertefeil

At frykt for tiltalte og hans venner kan påvirke vitner, kom klart fram i vitneutspørringen til aktor Børge Enoksen i Oslo tingrett.

- Hva er grunnen til at du husker så dårlig? Er du redd for å snakke her i retten? spurte han et av vitnene som fortalte at han husket dårlig hva som skjedde den aktuelle dagen.

Dette vitnet husket ikke lenger det han tidligere har fortalt politiet: At den tiltalte 21-åringen ba dem ikke ringe ambulansen etter hendelsen.

Dårlig hukommelse var en gjenganger blant vitnene i tingretten.

- Hva er det med denne gjengen?

- Hva er det med denne gjengen som husker så dårlig? spurte dommer Kim Heger etter nok en runde med «husker ikke». Heger gjorde det klart at han selv hadde husket mer fra en dag der en venn hadde blitt utsatt for en hendelse som han senere døde av.

Politiet kan derimot vise til tidligere avhør der vitnene har vært mer klare på hva som har skjedd.

To vitner har fortalt at Altai ble slått med knyttet hånd. Et vitne fortalte at han så dette. Det er dette vitnet som ble utsatt for represalier etterpå.

Et annet vitne fortalte at 21-åringen selv hadde fortalt at han slo med knyttede never, og at han først klapset til Altai da han lå på bakken.

Selv har 21-åringen forklart at han bare klapset til Altai og at han aldri slo hardt med knyttede never.

Les egen sak: 16-åring døde etter overfall: Kan ha hatt sjelden hjertefeil

- Usunn kultur

Stortingspolitiker Jan Bøhler er blant tilhørerne i Oslo tingrett. Han mener at saken viser en usunn æreskultur blant mange innvandrere i Oslo.

Tiltalte fortalte selv i retten at temaet mellom ham og avdøde, var avdødes forhold til hans søster. Kameraten fortalte at dette hadde vært temaet.

- De har en kultur der de skal beskytte kvinnene, i strid med våre prinsipper om at kvinnene skal ha egen frihet. Denne beskyttelsen skaper mange dårlige situasjoner, sier Bøhler.

- Man skal ikke snakke med søstrene til kamerater. Det er slik i flere kulturer på Holmlia. Jenter skal ikke ha kjærester før de gifter seg, fortalte en kamerat av Altai i retten. Han hadde snakket med den avdøde om dette før hendelsen, og hadde da sagt at albanere var strenge på slikt.

Tiltalte er født og oppvokst i Norge med albansk kulturell bakgrunn.

Les: Jan Bøhler: - Manglende foreldreansvar er et stort problem i områdene jeg jobber for

Bistandsadvokat Preben Kløvfjell sier at familien til Altai er i bunnløs sorg, og at de både her i retten og tidligere har fått en forklaring på hva som var bakgrunnen for overfallet.

- Det oppleves bare enda mer tragisk og meningsløst, sier han og legger til: - Denne saken viser at du aldri skal slå noen i hodet.