Nordmenn flest frykter korona mindre, viser en fersk meningsmåling Infact har laget for Nettavisen og Amedia.

Den såkalte fryktindeksen faller, mens tilliten til norske myndigheter holder seg høy, viser undersøkelsen der over 3.000 respondenter fra hele landet er intervjuet.

I samarbeid med Amedia og InFact, tar Nettavisen temperaturen på hvordan det norske folk opplever korona-pandemien. Mandag presenterte Nettavisen tallene for første gang.

Les mer: Dette bekymrer oss mest med koronakrisen

Da kom det fram at den norske befolkningen har stor tillit til myndighetene i landet, og den tendensen fortsetter tirsdag. Nettavisens måler temperaturen fra null til 100, der 50 er det nøytrale snittet. Og når det gjelder tilliten til myndighetene er tallet nå på 64.

Gunnar Stavrum: Tilliten til Erna Solberg var elendig, men etter de tøffe tiltakene er tilliten på vei opp

Indeksen er satt sammen av tre ulike målinger: Tillit til helsemyndigheter, tillit til politikere og tillit til Erna Solbergs evne til å håndtere krisen.

Mistilliten til de politiske myndigheten er størst i Nord-Norge, spesielt mot politiske myndigheter og Erna Solberg.

Når det gjelder frykten for koronaviruset, har tallet gått ned fra 48 til 47. 50 er det nøytrale snittet, der folk er verken bekymret eller ubekymret, så vi er altså fortsatt relativt ubekymret.

Her kan du se «frykt vs tillit-indeksen»:

Målingen viser også at vi fortsatt er mer bekymret for eldre slektningers helse enn oss selv. På en skala fra 1 til 5, der 3 er nøytralt, er vi i gjennomsnitt 3,82 bekymret for de eldre slektningene.

Rangert bekymring:

  • Eldre slektningers helse: 3,82
  • Egen helse: 2,43
  • Egen økonomi: 2,37