OSLO TINGRETT (Nettavisen): Selv om tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik ikke er tiltalt i pensjonssaken i Oslo tingrett, så ble også han etterforsket av Økokrim. Saken mot ham ble henlagt på «bevisets stilling».

Det betyr at Økokrims etterforskning ikke konkluderte med at han var uskyldig, men at man på grunn av bevisenes stilling ikke ønsker å ta ut tiltale. I Oslo tingrett ble Bondevik også forklart at han ikke trengte å forklare seg inkriminerende om seg selv, men at en eventuell fremtidig tiltale mot ham kun er en teoretisk mulighet.

Bondevik mottok pensjon etter 75-årsregelen i 2006, samme år som han tjente 1,2 millioner kroner.

Bondevik betalte tilbake halvparten av pensjonen – 194.000 kroner – fordi han fra 1. juli 2006 fikk fast stilling ved Oslo fredssenter. Han trodde han hadde sitt på det tørre, men Riksrevisjonen mente han ikke skulle hatt pensjon i det hele tatt dette året.

- Riksrevisjonen ble rikssynser
- Jeg synes denne saken kom helt skeivt ut. Jeg synes Riksrevisjones behandling av dette, med all respekt å melde, var dårlig. De kom jo med den konklusjon av mange av oss ikke hadde rett til pensjon i det hele tatt, og det er feil. De ble rikssynser og ikke riksrevisjon. Alle oss har hatt en kraftig mediebelastning i denne saken. Man blir fremstilt som trygdejukser, og slik skal man ikke gå fram, sa Bondevik i retten.

– Ville ikke ha en krone for mye
I Oslo tingrett fortalte Bondevik at han hadde flere samtaler med sekretæren for Stortingets pensjonsstyre der han redegjorde for alle sine inntekter, og spurte om hva han hadde rett til. Årsaken var, i følge Bondevik, at lovteksten var mangelfull og ga ikke svar på flere problemstillinger han hadde.

– Jeg fulgte de svar jeg fikk og ønsket ikke å beholde en krone mer enn det jeg hadde rett på. Derfor er det tungt å bli beskyldt for juks og for nærmest å være kriminell når jeg hadde fulgt alle regler til punkt og prikke, sa Bondevik i retten.

I det første halvåret av 2006, da Bondevik fikk pensjon, hadde han 20 prosent stilling ved fredssenteret, jobbet for FN på timesbasis samtidig som han skrev bok. Hans totale inntekt for 2006 var 1.230.000 kroner, men det meste av disse inntektene kom ikke før i andre halvår av 2006. Bondevik fortalte i Oslo tingrett at han fikk skriftlig bekreftelse fra Stortinget på at han likevel hadde rett til pensjon.

– Riksrevisjonen bommet
– Jeg ble fortalt av pensjonsstyret at "det er når pengene kommer inn på din konto som er interessant for oss". Det syntes jeg var et logisk svar, sa Bondevik.

Riksrevisjonen mente derimot at Bondevik ikke hadde rett til noe pensjon for 2006.

– Jeg mener at Riksrevisjonens behandling var mangelfull. De har jo bommet i sak etter sak. De bommet i min sak og i blant annet Thorbjørn Berntsens sak.

Bondevik har redegjort for Stortinget om sin økonomiske situasjon mens han fikk stortingspensjon. Du kan lese den redegjørelsen her.

Les Bondeviks svarbrev (inklusive vedlegg) her.

– Totalinntekten som gjaldt
Men i motsetning til de tiltalte Anders Talleraas og Magnus Stangeland hadde Bondevik en annen forståelse av hvilke inntekter som skulle telles med når man skulle vurdere om man tjente for mye til å motta stortingspensjon.

Stangeland og Talleraas mener at styrehonorarer er å regne for "tilfeldige og sporadiske inntekter" som ikke teller med. Bondevik fortalte derimot at han regnet med at det var den totale inntekten – uansett inntektstype – som skulle legges til grunn.

– Min oppfatning var at man ikke skulle ha en samlet inntekt som oversteg pensjonsbeløpet. Har man en annen inntekt av som er lik eller større enn pensjonen, så må man kunne klare seg på den inntekten. Det var min logiske forståelse. Enten klarer du deg på pensjonen, eller så har du annen inntekt, sa Bondevik i retten.