På NHOs årskonferanse onsdag sa Statoil-sjefen at det ikke er nok at vi blir bedre på innovasjon og jobber smartere. Vi må også få ned kostnadene.

- Vi må også bli mer effektive og få ned kostnadene. Å fortsette å bevilge oss en reallønnsvekst langt over de landene vi konkurrerer med er ikke bærekraftig, sa Lund.

Lund hadde latt seg inspirere av Kunnskapsløftet, som ble innført i norsk skole for noen få år siden.

- Kanskje vi skal kopiere det og snakke mer om et konkurranseløft som er viktig for bedriftene og Norge som nasjon, og ingen bedrift kan jobbe med dette alene, sa Statoil-toppen.

Petroleumsindustrien, der Statoil er største aktør, sysselsetter 250.000 mennesker.

Lund mener lønnsnivået i denne bransjen ikke kan fortsette å vokse på samme måte som før. Da vil vil tape i konkurransen.

Tjente 12 mill.
Selv hadde Lund en samlet godtgjørelse på vel 12 millioner i 2011. Dette gjør ham til en av landets aller best betalte.

Av dette beløpet var snaut 7 millioner fast årslønn, mens 2,1 millioner bonus. I tillegg hadde Lund en pensjonsgodtgjørelse på rundt 5 millioner i 2011.

Lunds lønnsfest har flere ganger provosert de ansatte. I 2008 hadde Lund en lønnsøkning på over 30 prosent.

Kritikken har haglet
- Du kan stille spørsmål om Helge Lund har de riktige lederegenskapene, eller om han mener at det ikke er noe grunnlag for moderasjon for norske arbeidere, i alle fall innen oljenæringen, sa leder Terje Nustad i fagforeningen SAFE (Sammenslutningen av Fagorganiserte i Energisektoren) til NA24 i 2009.

I 2010 trakk konserntillitsvalgt Bjørn Asle Teige seg med umiddelbar virkning fra omstillingsprosjektet «Statoil 2011».

- Den siste tiden har jeg fått tilbakemeldinger fra store grupper ansatte i selskapet gjennom deres tillitsvalgte og verneombud. De har ikke lenger tro på Helge Lund som konsernsjef i selskapet. Etter vår mening har han foretatt flere dårligere valg, noe som blant annet setter sikkerheten på industrianleggene til havs i stor fare, sa Teige til Dagbladet.

Pensjonsstrid
I 2011 fulgte en bitter strid med de Statoil-ansatte om pensjon. De ansatte mener Lund gjerne skjærer ned på de ansattes velferd, bare han selv og hans lederteam beholder sine goder.

Lunds pensjon må kunne sies å være blnat de gullkantede, med et «pensjonsfond» på over 35 millioner kroner.

SAFE-leder Hilde-Marit Rysst mener Lunds tale på NHO-konferansen nok en gang viser at Helge Lund lever i sin egen verden, uten kontakt med de ansatte.

- Lund har tatt avstand fra sine ansatte. Han lever i sitt eget lederssystem, og ser ikke at han sitter i et glasshus, sier Rysst.

Feil analyse
Hun mener dessuten at Lunds analyse av lønnsutviklingen og konkurranseevnen ikke holder mål. Lønningene er ganske riktig høyere på norsk sokkel, men det er også bedriftenes inntjening.

Rysst hevder videre Statoil opererer med for lav bemanning på sokkelen, noe som gir mye overtidsbruk og dermed utslag i lønnsstaistikken.

- De setter folk til å jobbe overtid i stedet for å ansette.

Rysst mener de ansatte i Nordsjøen er presset til det ytterste.

- De jobber 3 ukers skift og tar ekstraturer. De har lange arbeidsdager - 16 timer, og er pålagt kurs og kompetanseheving. Alt dette gir mye ti borte fra familien. Men grensen er nådd når vi da hører at vi er for dyre, sier Rysst.

LES FLERE SAKER: