Høsten 2015 kom 5439 asylsøkere syklende over grensa ved Storskog fra Russland. Stortinget endret loven 20. november 2015, slik at asylsøkere som kommer til Norge med opphold fra et trygt tredjeland kan bli returnert fra Norge til dette landet.

Men etter lovendringen, som Stortinget hastebehandlet på under to uker, har bare seks prosent av de 5439 asylsøkerne blitt sendt tilbake til Russland. Det skriver NRK. Russland har nektet å ta imot asylsøkerne, og de fleste får sakene sine behandlet i Norge likevel.

Tall NRK har fått fra Politiets utlendingsenhet viser at antall returer til Russland har falt kraftig de siste to årene.

Totalt har altså 332 personer blitt returnert til Russland siden 2015.

– Her har man brukt en masse norske skattepenger på å gjøre noe som er et slag i lufta. Dette vedtaket har fått store negative konsekvenser, og ingen positive, sier asyladvokat Brynjulf Risnes til NRK.

Han mener at lovendringene som ble gjort i 2015 ikke var tilpasset virkeligheten. Risnes mener at man burde ha behandlet søknadene til asylsøkerne med en gang.

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på iPhone her

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på Android-telefon her