*Nettavisen* Nyheter.

To nye mot børs

Arne Blystads Songa Offshore og det kanadiske Petrobank skal notering på SMB-listen ved Oslo Børs, det ble vedtatt av Børsstyret i går

19.05.08 00:17

Offshoreeventyret til Arne Blystad har fått godkjent sin søknad om å noteres på Oslo Børs. Songa Offshore ASA er en riggoperatør som eier og driver to halvt nedsenkbare borerigger og ett boreskip. Selskapet ble etablert i april 2006, og en rekke finanskjendiser er på eiersiden i selskapet.I en melding fra Oslo Børs heter det at det gis dispensasjon fra kravet om at selskapet skal ha bestått i minst tre år og at selskapet skal ha drevet det vesentligste av sin virksomhet i minst tre år, jf børsforskriften § 2-1.- Dispensasjon er gitt da analyse av selskapet i det alt vesentlige beror på parametere som er tilgjengelig på annen måte, og markedet forventes å ha tilstrekkelige opplysninger til å danne seg en begrunnet oppfatning om selskapet, skriver Oslo Børs i pressemeldingen.Det forutsettes at selskapet offentliggjør prospekt godkjent av Oslo Børs i henhold til børsforskriften kapittel 16, offentliggjør særskilt redegjørelse for styrets uavhengighet og at det inngås egen avtale om disponentselskaper med Oslo Børs, jf børsforskriften § 2-6, skriver Oslo Børs i en pressemelding.Børsdirektøren har fullmakt til å fastsette første noteringsdag, senest 10. mars 2006.Petrobank Energy and Resources

I en melding skriver Børsstyret at de har vedtatt at noteringen av aksjene til Petrobank Energy and Resources på Oslo Børs skal forlenges til 10. februar 2006.Det nye selskapet Petrobank Energy and Resources meldte i går at de har mottatt en godkjenning fra Oslo Børs om å gjennomføre et spredningssalg i forbindelse med en forestående børsnotering.Selskapet skal sekundærnoteres på Oslo Børs med opptil 30 millioner kanadiske dollar. Selskapet er fra før notert på Canada børsen, og ingen med bostedsadresse i Canada eller kanadisk statsborgerskap kan tilbys aksjer i forbindelse med noteringen på Oslo Børs.Tegningskursen vil bli forsøkt satt et sted mellom 66,40 kroner aksjen og 73,85 kroner aksjen. Opptil 2.597.403 nye aksjer vil bli utstedt i forbindelse med notering på OSE.Det er totalt 63,2 millioner utestående aksjer i selskapet

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.