To nye og en strykning på Oslo Børs

Oslo Børs tok onsdag inn to nye selskaper på sine lister. Samtidig ble et selskapet vedtatt strøket fra børsen

19.05.08 00:41

Styret ved Oslo Børs har i dagens møte besluttet å ta aksjene i Sevan Marine ASA og Bjørge ASA opp til notering på SMB-listen. I samme møte har styret besluttet permanent strykning av aksjene i Northern Offshore Ltd. med virkning fra 5. desember 2004.Sevan Marine ASA noteres på SMB-listen. Børsstyret. Det forutsettes at selskapet henter inn MNOK 35 ved ny emisjon forut for notering, at samtlige aksjer som noteres har identiske utbytterettigheter samt at det utarbeides et prospekt som tilfredsstiller kravet i børsforskriften til prospekt ved børsintroduksjon.Det forutsettes at selskapet ansetter en person dedikert til å ivareta økonomi- og finansfunksjonen i selskapet.Børsdirektøren har fullmakt til å fastsette første noteringsdag, senest 21. desember 2004.Børsstyret vedtok også å ta aksjene i Bjørge ASA opp til notering på SMB-listen ved Oslo Børs. Det forutsettes at det utarbeides et prospekt som tilfredsstiller kravet i børsforskriften til prospekt ved børsintroduksjon. Videre forutsettes det at styret i selskapet tilfredsstiller børsens krav om uavhengighet i forhold til selskapets hovedaksjonær før børsintroduksjon.Børsdirektøren har fullmakt til å fastsette første noteringsdag, senest 22. desember 2004.Northern Offshore Ltd. strykes, som ventet, fra notering.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.