Gå til sidens hovedinnhold

Toget for Verdenserklæring

Onsdag gikk Nordseter skoles åttendeklassinger i et markeringstog. Anledningen var 60-årsdagen for Verdenserklæringen om menneskerettigheter.

NORDSETER: 210 elever fra åttende trinn på Nordseter skole var med i toget. Første stopp var Nordstrand skole hvor elevene ble tatt imot på Agnes Thorsens plass. Der holdt to elever fra Nordseter en appell og alle elevene sang bursdagssangen og første vers av "Min tanke er fri".

Siste stopp var Munkerud skole hvor det samme programmet ble gjennomført.

Amnesty-samarbeid

I desember 1948 vedtok og kunngjorde De Forente Nasjoners tredje Generalforsamling Verdenserklæringen om Menneskerettighetene. Erklæringen ble vedtatt med 48 lands ja-stemmer. Ingen land stemte mot. Åtte land avsto.

Artikkel 1 i erklæringen lyder som følger: "Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter. De er utstyrt med fornuft og samvittighet og bør handle mot hverandre i brorskapets ånd."

Assisterende rektor ved Nordseter skole, Ellen Helgerud, forteller at skolens åttendeklassinger har jobbet med menneskerettigheter i høst.

Vi har inngått et samarbeid med Amnesty, en slags partnerskapsavtale, hvor de har bidratt med materiale og elevene har engasjert seg i ulike saker som Amnesty jobber med, forteller Helgerud.

Sterkt møte

I oktober hadde åttendeklassingene et sterkt møte med en iransk mann som tidligere var dødsdømt fange i sitt hjemland, men som har blitt frigitt.

Det var veldig sterkt. Han hadde sittet i fengsel men kamerater som hadde blitt henrettet. Elevene var veldig flinke til å lytte og stille spørsmål. Det var imponerende, særlig med tanke på at de måtte snakke engelsk, forteller den assisterende rektoren.

Den 30. oktober var det Operasjon Dagsverk. Da hadde åttende trinn en Amnesty-dag hvor de arbeidet med diverse aksjoner som de hadde fått tips om fra Amnesty.

De har arbeidet mye med verdier. Jeg synes det er viktig at ungdommene kan engasjere seg i noe utenfor seg selv, selv om de er veldig unge. Dette har vært en veldig positiv erfaring, forteller Helgerud.

Reklame

NÅ: Sjekk de utrolige tilbudene på Spring Friday