Gå til sidens hovedinnhold

Tok pant i leiligheten

Namsfogden venter ikke på en avgjørelse i lagmannsretten. Nå har de tatt pant i leiligheten som Gro Adolfsen har bodd i siden 1983.

STOVNER: I desember i fjor skrev Lokalavisen Groruddalen om parkeringsproblemene Gro Adolfsen opplever i sitt eget borettslag på Stovner.

Til tross for at hun er tilkjent handikapbil fra Rikstrygdeverket og HC-kort fra Trafikketaten, fører borettslagets rigide parkeringsregler til at hun har pådratt seg flere tusen kroner i parkeringsbøter.

LES SAKEN! Bøtelagt for handikapparkering

Betalte rettsgebyret

Adolfsen har nektet å godta bøtene, som hun mener er urettmessig ilagt. Hun har tidligere tapt saken i Tingretten. I midten av desember betalte hun et gebyr på 20640 kroner for å få saken opp i lagmannsretten.

– Jeg forstod det slik at anken skulle opp i lagmannsretten, sier Gro Adolfsen.

I forrige uke fikk hun imidlertid beskjed om at det ikke var sikkert at saken hennes kommer opp likevel. Og Namsfogden vil ikke vente på en eventuell avgjørelse.

– Nå har de tatt pant i leiligheten min for 14 967,3 kroner fordi de mener dommen i Tingretten er rettskraftig. I tillegg er jeg svartelista i løsøreregisteret som dårlig betaler. Jeg syns ikke dette hører noen steder hjemme. Hvor er rettsvernet hen? sier Adolfsen.

Lever i uvisshet

Når anken eventuelt kan komme opp i lagmannsretten, vet hun ikke.

– Jeg vet heller ikke om Namsfogden har planer om å selge leiligheten min. Jeg vil tro at beløpet er for lite til å selge, men man skal aldri si aldri. Det er en stor påkjenning å gå i uvisshet, sier Adolfsen.

Hun poengterer at dette er en prinsippsak. I stedet for å betale gebyret til lagmannretten på 20 640 kroner, kunne hun valgt å innfri gjeldskravet på 14 967,3 kroner.

– Jeg anket fordi jeg mener at rettferdigheten må komme fram. Men hvorfor skulle jeg ødelegge hele jula på å betale dette gebyret, dersom saken likevel ikke kommer opp? Hvor lenge skal de holde folk på pinebenken? Jeg er sjokkert over hvordan systemet fungerer, sier hun.

Blir ikke tvangssolgt

Seniorrådgiver Terje Karterud i domstolsadministrasjonen opplyser at deler av rettsgebyret tilbakebetales dersom anken til lagmannsretten avvises. Mellom 1500-2000 kroner vil likevel ikke bli tilbakebetalt.

– Men det er helt umulig å si hvor fort domstolen får behandlet saken., sier han.

Karterud viser til at Politidirektoratet må svare for pantsettingen i leiligheten.

– Men hovedregelen er at en dom ikke er rettskraftig så lenge den er anket i rett tid, sier Karterud.

Seksjonssjef hos Namsfogden i Oslo viser til tvangsfullbyrdelsesloven 4.12 og 4.13, som åpner for pant i eiendom før en eventuell dom eller kjennelse er rettskraftig.

– Men det blir ikke gjennomført tvangssalg før dommen er endelig rettskraftig, sier han.

Reklame

Dette har aldri vært mer populært enn nå