OSLO TINGRETT (Nettavisen): Onsdag startet rettssaken mot den kvinnelige toppbloggeren i 20-årene. Hun står tiltalt for vold mot en taxisjåfør på vei hjem fra byen, etter å ha vært på premierefest for realityserien Paradise Hotel i mars.

Så sent som i juni ble kvinnen dømt til fengselsstraff i Borgarting lagmannsrett for vold i en annen sak. Dommen er endelig, og kvinnen må sone en fengselsdom på 90 dager.

Kvinnen var ikke selv deltaker av årets sesong av realityserien. Ifølge tiltalen skal kvinnen ha slått, bitt og spyttet på taxisjåføren. Men i retten sa hun at hun ikke husket noen ting etter at hun tok taxi fra utestedet.

Les også: Tiltalt toppblogger gråt i retten da hun forklarte seg

Bloggeren erkjente ikke straffskyld i retten.

- Plutselig ble det helt svart

- Jeg var ute på en premierefest og dro fra utestedet Heidis Bier Bar i Oslo sentrum. Jeg husker ikke hva som skjedde på utstedet annet enn at vi var der. Plutselig ble det helt svart, forklarte bloggeren i retten.

- Det neste jeg husker er at jeg snakker med en politipatrulje utenfor en bensinstasjon. Etter det er det neste jeg husker at jeg våknet hjemme med både klærne og skoene på. Jeg aner ikke hvordan jeg kom meg hjem, og lurer fortsatt på det.

I retten forklarte kvinnen at hun mener å ha forlatt utestedet mellom 24.00 - 01.00 natt til tirsdag 12. mars. En politipatrulje møtte på kvinnen og taxisjåføren ved Shell 7 eleven på Tøyen i Oslo. Ifølge politiforklaringer skal de ha ankommet stedet rundt klokken 02.30.

I retten forklarte kvinnen at hun også hadde drukket mye den aktuelle kvelden.

- Jeg drakk alt mulig, drinker og shotter, og var på Heidis sammen med bekjente. Men jeg dro derfra alene, men jeg vet ikke hvorfor jeg dro eller når jeg dro.

Kvinnen forklarte også at hun ikke kunne huske hvem taxisjåføren var eller om hun betalte for taxituren. Senere i rettssaken kom det frem at kvinnen ikke hadde betalt.

Hun husket for eksempel ikke hvor hun satt i taxien, annet enn at det var i baksetet.

- Jeg regner med jeg satt bak, for det gjør jeg alltid. Dagen derpå følte jeg meg helt forferdelig. Jeg har aldri tidligere følt meg slik dagen etter å ha vært på byen.

En politibetjent som forklarte seg i retten sa at den tiltalte kvinnen var veldig beruset og lite samarbeidsvillig. Toppbloggeren skal også ha blitt tilbudt å bli kjørt hjem av politiet, men hun motsatte seg dette.

Da taxisjåføren vitnet fortalte han at kvinnen hadde snakket nedlatende mot taxisjåfører.

- Hun sa drosjesjåfører er dårlige mennesker. Jeg så at hun hadde blitt kastet ut fra utestedet, og de andre bilene foran meg i køen ville ikke kjøre henne. Men jeg tenkte at jeg ville hjelpe til med å få henne hjem, sa mannen i retten.

- Jeg så at hun var veldig sint, men tenkte ikke at det var meg hun var sur på. Etter hvert ble hun voldelig og slo meg med mobilen sin. Før det hadde hun slått i setet på bilen. Jeg spurte om hun ønsket å bli satt av, men det ville hun ikke.

Taxisjåføren forklarte også at brillene hans falt av da han ble utsatt for volden. Mannen har kjørt drosje i to år.

- Hvordan opplevde du kjøreturen? spurte politiadvokat Lene Risten.

- Det er den tøffeste turen jeg har hatt.

- Hva begrunner du det med?

- Jeg har aldri opplevd en kunde eller kvinne som er så voldelig.

Politiadvokat Risten la ned påstand om 30 dagers fengsel for volden mot taxisjåføren. Dersom det blir domfellelse kommer dette i tillegg til fengselsstraffen på 90 dager som kvinnen fikk i juni.

- Jeg kan ikke se at det er noen formildende omstendigheter i saken. Det er straffskjerpende at tiltalte tidligere er domfelt for vold, og at volden i vår sak skjedde helt uprovosert. I tillegg er det snakk om spytting og biting, sa Risten.

- Det er også i seg selv skjerpende at volden mot taxisjåføren skjedde mens hun ventet på ankesak i den andre voldssaken.

Kvinnens forsvarer, Cecilie Nakstad, la ned påstand om at hennes skulle frifinnes.

- Dommen mot henne fra Borgarting lagmannsrett er ikke skjerpende. På dette tidspunktet var hun ikke domfelt i den andre saken. Dessuten krever en straffskjerpelse at den første saken skal være ferdig sonet. Det er ikke tilfellet i vår sak, sa Nakstad.

Selv om forsvareren la ned påstand om frifinnelse, nevnte hun også at en eventuell tilleggsstraff bør ligge på rundt ti dager. Altså at toppbloggeren da totalt må sone 100 dagers fengsel.

Dømt for å ha kastet glass på mann

Kvinnen er tiltalt for den mildeste bestemmelsen av voldslovbruddene, men det regnes som skjerpende fordi volden ble begått mot en person som tilhører en "særskilt utsatt yrkesgruppe".

Øvre strafferamme for lovbruddet er tre års fengsel, men det er høyst sannsynlig at det i denne saken dreier seg om det nedre sjiktet av straff, trolig er det snakk om under en måned. Dersom kvinnen skulle bli domfelt, vil hun få en samlestraff fra voldssaken hun ble dømt for i juni.

Da den første voldssaken mot kvinnen gikk i Oslo tingrett i oktober 2018 ble kvinnen frikjent for straff, etter en voldsepisode på en privat fest. Hun ble likevel dømt til å betale erstatning på 15.000 kroner til mannen. Begge de involverte er i 20-årene.

Påtalemyndigheten valgte å anke frikjennelsen, og bloggeren måtte altså møte i retten på nytt i juni.

Det var i februar i fjor at kvinnen kastet et glass i ansiktet på den fornærmede mannen. Festkrangelen endte med at mannen måtte sy fire sting. Kvinnen har hele tiden nektet for å ha gjort noe straffbart, men det er ubestridt at hun kastet glasset på den fornærmede mannen.

Kjent fra blogg og TV

I voldsdommen fra lagmannsretten heter det:

«En stund etter at tiltalte ankom, oppsto en situasjon mellom tiltalte og fornærmede. Det er ikke bestridt at tiltalte kastet eller slengte et glass eller en flaske mot fornærmede, som traff ham i pannen. Lagmannsretten kan ikke si med sikkerhet om det var et glass eller en flaske som ble kastet, og det er heller ikke nødvendig å ta endelig stilling til dette.

Fornærmede fikk et kutt på to cm i pannen, som samme natt ble sydd på legevakten med fire sting. Han har fortsatt synlig arr etter kuttet.

Det er ikke tvilsomt, og heller ikke bestridt, at tiltalte objektivt har påført fornærmede en kroppsskade. Det springende punkt i saken er om skaden er påført ved en ubevisst «reflekshandling» eller om den er påført forsettlig.»

I tingrettssaken kom det frem at toppbloggeren og den fornærmede mannen ikke hadde møtt hverandre før. Men fornærmede visste at hun var en kjent blogger, og hadde også sett henne i et realityprogram på TV.

Ifølge bloggerens forklaring i lagmannsretten var den den fornærmede som kom bort til henne på festen. Samtalen utviklet seg til å bli ubehagelig. Den fornærmede mannen forklarte i retten at bloggeren klappet til ham. Kvinnen forklarte videre at hun ble kalt for «hore» og «fitte».

- Var i sjokk

Det hele skal ha endt med at bloggeren reiste seg og dyttet den fornærmede mannen. Kort tid etter skal noen ha kastet sprit i ansiktet hennes. Ifølge bloggeren skal hun i ren refleks ha tatt tak i et glass og kastet det i den retningen mannen stod.

«Tiltalte var i sjokk. Hun hadde da øynene lukket på grunn av spriten hun hadde fått i ansiktet. Hun oppfattet ikke at hun traff noen», står det i dommen.

Flertallet i retten sår tvil om bloggerens forklaring, og med fem mot to stemmer ble hun dømt til fengselsstraff.

«Tiltaltes forklaring om at hun kastet i en ren reflekshandling stemmer ikke overens med beskrivelsene fra ovennevnte vitner om tiltaltes armbevegelse og ansiktsuttrykk, og fremstår ikke troverdig.

Alt i alt er flertallet ikke i tvil om at tiltalte ikke handlet i refleks, slik hun har forklart, men at det var tale om et bevisst kast i retning av fornærmede. Kasting av glass eller flaske mot noens hoderegion har et stort skadepotensiale. Flertallet finner det bevist at kastet må skjedd med en viss kraft, og ikke med en slik slapp slengebevegelse som tiltalte demonstrerte i retten.

Flertallet er overbevist om at tiltalte i det minste har hatt en sløret – noe uklar – oppfatning om at det var sannsynlig at hun kom til å påføre fornærmede en skade, (...). Hun har dermed forsettlig overtrådt straffeloven § 273, og skal dømmes for dette.»

Mann fikk ikke erstatning

Mindretallet mente det var sannsynlig at bloggeren kastet glasset i refleks, og at hun skulle frifinnes.

Aktor la ned påstand om seks måneders fengsel, men kvinnen ble altså dømt til 90 dager i fengsel.

Hun fikk også 30 dagers strafferabatt, grunnet formildende omstendigheter, da flertallet i retten, fire mot tre, mente hun var blitt provosert i forkant av glasskastingen.

På grunn av provokasjonen, mente også flertallet i retten av mannen ikke skulle tilkjennes oppreisningserstatning (erstatning for ikke-økonomiske tap).

Han ble likevel tilkjent 1187 kroner i erstatning, som han hadde hatt i forbindelse med medisinske utgifter.

- Jeg er sterkt uenig i flertallets bevisvurdering og mener mindretallets vurderinger, som er i tråd med tingrettens enstemmige dom, er korrekt. Jeg vil gå nøye gjennom dommen å vurdere om det er noen ankegrunner, sa Nakstad til Nettavisen da dommen fra lagmannsretten var klar.

- Jeg merker meg at fornærmede ikke er tilkjent oppreisningserstatning grunnet sin forutgående svært provoserende oppførsel.