Morgenen den 18. februar i år gjennomførte åtte polititjenestemenn i Nord-Østerdalen en nøye forberedt aksjon som snudde den mye omtalte Tolga-saken på hodet.

Samtidig som moren til de mye omtalte Tolga-brødrene ble pågrepet, ble fornærmede og sentrale vitner tatt inn til samtidige avhør.

Klokka var bare 08.00 da politiet slo til i boligfeltet sentralt på Tolga. Det var en uvanlig mild februarmorgen, med null grader og bris fra sør, da to polititjenestemenn ringte på i huset der Arvid Holøyen (33) bodde sammen med sin mor.

Mor åpnet døren, og ble straks orientert om at hun var siktet etter straffeloven som omhandler psykisk og fysisk mishandling i nære relasjoner, og at politiet hadde rettens kjennelse for å ransake boligen.

Øvre strafferamme er seks års fengsel.

- Jeg kan bekrefte at vi etterforsker forhold som går på krenkelser i familieforhold. Og vi mener at avhør av fornærmede og vitner styrker mistanken som er beskrevet i anmeldelsen fra Helsetilsynet, sier politiadvokat Henning Klauseie.

Den siktede kvinnen benekter straffskyld.

- Min klient stiller seg uforstående til siktelsen, sier morens forsvarer Ada Cathrine Høst Mytting.

Les: Moren til de tre Tolga-brødrene mener det hun blir beskyldt for aldri har skjedd

Moren siktet - tok beslag i PC og mobiltelefon

15-20 minutter senere ble mor fraktet bort. Da var det tatt beslag i blant annet en PC og en mobiltelefon. Noen hundre meter unna satt to ansatte fra Tolga kommune i en stasjonsvogn og ventet på en telefon fra politiet, om at de kunne hente Arvid Holøyen (33).

Han har cerebral parese og er psykisk utviklingshemmet. Han hadde status som fornærmet i saken, og kunne nå kjøres til Statens barnehus på Hamar for å gjennomføre et såkalt tilrettelagt avhør. Tilrettelagte avhør gjøres med barn og sårbare voksne som er fornærmet i straffesaker.

De to andre brødrene - Magnus (26) og Lars Peder (35), fikk status som vitner. De ble også oppsøkt og oppringt av politiet i den samordnede aksjonen, forteller politikilder, for å bli avhørt senere samme dag. Aksjonen pågikk svært diskret.

Men plutselig hadde den mye omtalte Tolga-saken fått en helt ny omdreining:

  • I dag er Tolga-moren siktet for vold i nære relasjoner, og etterforskes for psykisk og fysisk mishandling mot en av sønnene. Hun er mistenkt for det samme mot en datter.
  • Hun er ilagt besøksforbud mot begge de fornærmede barna.
  • I tillegg har politiet mottatt bekymringsmeldinger om mislighold av brødrenes penger, selv om dette ikke er en sentral del av etterforskningen nå.

Mor nekter straffskyld for alle disse anklagene. Hun stiller seg også uforstående til besøksforbudene. (Se egen sak).

Først 26. mars, over fem uker etter aksjonen, valgte politiet å sende ut en pressemelding. Den kom etter at lokalavisen Arbeidets Rett omtalte siktelsen og pågripelsen.

Nyheten ble sitert i en rekke medier landet rundt. Men ikke i VG.

VG:«Kommunen fant en måte å tjene penger på»

Det var VG som først brakte den hjerteskjærende saken om de tre Tolga-brødrene. Lars Peder (35), Arvid (33) og Magnus (26), som alle ble diagnostisert og fikk oppnevnt verge samtidig.

«Kommunen fant en måte å tjene penger på», skrev VG.

Ordføreren ble motvillig tvunget til å beklage. Dette var etter at statsminister Erna Solberg (H) hadde bedt om unnskyldning på vegne av myndighetene:

– Jeg synes det er riktig at når man lokalt sier unnskyld, mener jeg at vi også skal gjøre det fra alle myndighetssider i dag. Det er ikke slik at folk skal bli fratatt myndighet over sitt eget liv på denne måten, sa hun til NRK på Dagsrevyen 11. oktober i fjor.

Reportasjene preget nyhetsbildet, og resulterte i at kommunalminister Monica Mæland (H), og to andre statsråder, satte ned et granskingsutvalg for å gjennomgå praksisen rundt diagnostisering av psykisk utviklingshemmede. Utvalget besto av tjenestemenn fra Helsetilsynet, Statens sivilrettsforvaltning og Fylkesmannen i Vestland.

Dette sier VG om saken til Pressens Faglige Utvalg (PFU).

I vår ble VG belønnet med SKUP-diplom og Den store journalistprisen for reportasjene. Både i reportasjene og i metoderapporten kommer det fram at en av hovedkildene for avisens opplysninger er mor.

Det var på dette tidspunktet Tolga-teamet bestående av journalister fra forskjellige Amedia-aviser ble opprettet. I over en måned har vi gjennomgått dokumenter og snakket med et tyvetall åpne og anonyme kilder med kjennskap til saken.

Teamet består av journalister og redaksjonelle ledere fra fire aviser i Amedia-konsernet: Arbeidets Rett på Røros, Østlendingen på Elverum, Romerikes Blad på Lillestrøm og Nettavisen i Oslo.

Helsetilsynet valgte å politianmelde mor

Også det regjeringsoppnevnte granskingsutvalget ga et uventet og hittil lite kjent resultat: Forholdene rundt den hjemmeboende Arvid Holøyen ble allerede i desember 2018 funnet så graverende at Helsetilsynet valgte å politianmelde mor.

Etter innledende etterforskning gikk Innlandet politidistrikt 25. januar i år til Nord-Østerdal tingrett for å få rettens medhold til ransakelse og pågripelse.

Her fikk de rettens medhold til å ransake «morens bolig, med tilhørende rom, boder og andre steder og andre rom hun disponerte, inkludert hytte og bil.»

Siktelsen har følgende ordlyd:

«Fra oktober 2014 til 13. desember 2018 utsatte hun sin pleietrengende sønn Arvid Holøyen for mishandling og/eller andre krenkelser ved ikke å gi ham nødvendig næring, stell og pleie.»

I tillegg er den siktede moren mistenkt for samme forhold mot ett av de andre barna, en datter (28) som tidligere ikke er omtalt i saken.

Her var det politiet selv som på eget initiativ opprettet anmeldelse på moren, for nok et tilfelle av mishandling i nære relasjoner, på grunn av opplysninger som framkom i etterforskningen rundt Arvid.

Søsteren flyttet til en nabokommune allerede i 2014, og skal over lang tid ha vært sterkt bekymret for storebroren som bodde hjemme hos mor. Hun slo alarm første gang for flere år siden.

Moren ilagt besøksforbud mot to av barna

Moren er nå ilagt besøksforbud mot begge disse barna. Begjæring om besøksforbud mot Arvid kom fra hans bistandsadvokat Helge Hartz. Her heter det at Arvid ikke ønsker kontakt med mor. Han skal også ha gitt uttrykk for at han er redd for henne.

Besøksforbudet mot datteren ble ilagt etter at den siktede moren sendte SMS-er til den fornærmede. Her skal moren ha anklaget datteren for at hun var under etterforskning. Kjennelsen er avsagt i Nord-Østerdal tingrett. I slutningen heter det:

«XX (moren, red. anm.), forbys å oppsøke, forfølge og på noe vis å ta kontakt med YY (datteren, red. anm.), verken personlig eller gjennom telefon, tekstmelding, e-post eller annen elektronisk meddelelse, brev, postkort, eller annen skrift meddelelse, eller gjennom tredjemann. Besøksforbudet gjelder frem til og med 25.09.19.»

Retten har lagt ned forbud mot offentlig gjengivelse av innholdet i kjennelsen om besøksforbud mot datteren, men kilder forteller at SMS-ene knytter seg til den pågående etterforskningen.

Grunnlaget for begge besøksforbudene blir avvist av mor.

- Påståtte tilfeller av fysisk vold, og andre omsorgskrenkelser

På sitt kontor i Elverum, drøyt 20 mil sør for Tolga, sitter politiadvokat Henning Klauseie ved Innlandet politidistrikt. Han vil ikke gå i detaljer rundt etterforskningen.

- Det handler om påståtte tilfeller av fysisk vold, og andre omsorgskrenkelser. Vi får avvente hva etterforskningen viser før vi konkluderer omfanget av krenkelsene, sier han.

Politiet har foretatt en rekke avhør, men Klauseie vil ikke kommentere detaljer rundt hva som er kommet fram her.

En krevende del av etterforskningen er å finne ut hvor lenge den angivelige mishandlingen skal ha vart.

- Foreløpig er det vanskelig å være konkret med tanke på i hvilket tidsrom de påståtte krenkelsene skal ha skjedd. Men opplysninger vi har fått går på at dette skal ha pågått over «noe tid». Det er foreløpig vanskelig å tidfeste nøyaktig. For å bli ansett som skyldig etter den lovanvendelsen vi etterforsker, betinger det at de straffbare krenkelsene er grove eller gjentatte, at det er et visst omfang og en varighet.

- Hvorfor er det tatt ut siktelse i bare en av sakene?

- At det bare er tatt ut siktelse i den ene saken går ikke på at bevisene i den ene saken står sterkere. I den første saken fikk vi rettens medhold i at det var skjellig grunn til mistanke. I saken med fornærmet nummer to (datteren, red. anm) har det ikke vært behov for å bruke tvangsmidler. Hvordan sakene står tar vi ikke stilling til underveis i en etterforskning, og vurderinger underveis er heller ikke noe vi kommenterer. sier politiadvokat Henning Klauseie.

Målet til politiet er å ha ferdigstilt etterforskningen ved utgangen av juli. Deretter sender Innlandet politidistrikt en innstilling til statsadvokaten i Hedmark og Oppland på om de mener at det skal tas ut tiltale eller om saken skal henlegges. Det er uansett statsadvokaten som fatter den endelige avgjørelsen.

Det kan tidligst skje i august.

Siden 18. februar, dagen da mor ble pågrepet, har ikke Arvid Holøyen ønsket å treffe sin mor. Bistandsadvokat Helge Hartz forteller at han har det bra, men sier at hans klient tidligst vil gi intervjuer eller snakke med media når det foreligger en tiltale mot moren.

Bor i bolig for funksjonshemmede

I bilen mot Hamar, på vei til tilrettelagt avhør, den avgjørende februardagen, var Arvid rolig, og snakket lite om hva som hadde skjedd i hjemmet hans. Det var også meningen. På forhånd var det avklart at ingen uniformerte polititjenestemenn skulle sitte på i stasjonsvognen. De skulle snakke om dagligdagse ting. Arvid skulle ankomme Hamar så rolig som mulig.

Cirka klokka ett på dagen var de framme på Hamar, og Arvid ble hjulpet inn til sitt første møte med Statens barnehus. I avhør uttrykte han at han ikke ønsket å bo hjemme, og at han ønsket å bo for seg selv. Han uttrykte også bekymring over at noen skulle overtale ham til å bli boende hjemme, eller bli sint fordi han hadde lyst å bo et annet sted.

Det tilrettelagte avhøret varte til rundt klokken 18.00 - 18.30 på kvelden. De to kommunalt ansatte kjørte ham deretter hjemover mot Østerdalen, og nærmere Elverum ble det mat. Også i bilen ga Arvid uttrykk for at han ikke ville hjem, fordi han fryktet at han ville bli overtalt av mor til å fortsette å bo hos henne.

De to mennene i bilen kunne berolige ham. På Litun, botilbudet til Tjenesten for funksjonshemmede i Tynset kommune, var det allerede gjort forberedelser for at han skulle kunne overnatte, og i bekmørket sent på kvelden kom det lille følget fram dit.

Her har Arvid Holøyen bodd siden. Gjennom sin bistandsadvokat har han gitt tydelig uttrykk for at han ikke vil snakke med journalister nå.

- Siden jeg ble oppnevnt har jeg møtt Arvid ved tre anledninger, og vi har hatt mye kontakt. I dag opplever jeg Arvid som mer opplagt og fornøyd, og at han har det veldig bra der han er nå, sier hans bistandsadvokat Helge Hartz, hos Advokatfirmaet Hartz & Co.

Tolga-teamet har også vært i kontakt med brødrenes far. Han ønsker heller ikke å la seg intervjue om saken nå. Også søsteren (28) sier gjennom gjennom sin bistandsadvokat Hanne Elise Skare at hun ikke ønsker å kommentere straffesaken mot mor.

Det ønsker heller ikke de to sønnene Magnus og Lars Peder. I politiavhør har de to imidlertid gitt moren gode skussmål, og stilt seg uforstående til siktelsen og morens besøksforbud mot broren Arvid og søsteren.