Gå til sidens hovedinnhold

Tømmerkai-utbyggere vil ha penger fra staten

Oslo (NTB): Statens landbruksforvaltning har mottatt 14 skisser fra utbyggere som vil ha penger til utbygging av tømmerkai. Fem av dem er nå valgt ut og kan dermed sende endelig søknad om tilskudd.

I fjor ble det opprettet en tilskuddsordning til utbygging av tømmerkaier. Statens landbruksforvaltning (SLF) mener det foreligger mange gode forslag, men kun fem av skogindustriens prosjekter slapp gjennom nåløyet.

- Det er mange gode utbyggingsprosjekter, og de aller fleste er aktuelle å realisere. Men siden vi kun har et gitt beløp å dele ut, har vi valgt ut de prosjektene som fyller våre kriterier på best mulig måte, sier seniorrådgiver Torleif O. Terum ved seksjon for skog og kulturlandskap i SLF til Nationen.

SLF har vurdert hvilke næringslivsmuligheter utbyggingene vil bety for områdene prosjektene ligger i, anslått tilskuddsbehov i forhold til tømmervolumet kaiene skal betjene, og SLF har fastsatt kriterier om at utbygging skal være ferdig innen høsten 2014.

De fem prosjektene som nå går videre ligger i Nordland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Vest-Agder og Hordaland. Tilskuddsrammen er på 25 millioner kroner. (©NTB)