Tomta til Terje raser ut: Huset kan kollapse

Røste

Røste Foto: Knut A. Nadheim (Romerikes Blad)

Kommunen nekter å ta ansvaret.

14.04.14 21:45

(Romerikes Blad) I et brev til Rådmann i Fet ber Terje Røste om økonomisk bistand til å sikre den rasutsatte tomten i Løken terrasse 19.

«Jeg ber om at Fet kommune engasjerer og bekoster geologisk bistand og nødvendige sikringstiltak. Jeg har hatt kostnader som faretruende nærmer seg en million. Uten hjelp så får det bare rase», skriver han i brevet.

– Det blir for enkelt for kommunen å si at de gjorde grove feil i 1970, men nå er dette foreldet. Jeg blir sittende med svarteper, sier Røste til RB.

Kommunens prosjekt

Løken terrasse ble utbygd på slutten av 60-tallet. Fet kommune var tiltakshaver, utbygger og kontrollorgan.

– Det ble ikke gjort noen geologiske vurderinger i 1970, byggeplassen ble laget ved at man fylte ut deler av området og plasserte bærepilarer direkte i fyllinga, det ble ikke foretatt noen form for dreneringer eller tiltak for å stabilisere området. Men når så problemene oppsto beordret kommunen meg til å skaffe geologiske undersøkelser på egen regning, sier Røste.

Da Noteby A/S foretok en stabiliseringsvurdering av området i 1988 ble det påpekt at skråningen ved Løken terrasse hadde en helningsgrad som var brattere enn anbefalt. Aktuelle stabilitetstiltak den gang var masseutskifting eller igjenfylling av dalbunnen i Løken terrasse.

FORTVILER: Fet kommune tar ikke på seg noe ansvar for utglidningene på tomten til Terje Røste i Løken terrasse 19. Foto: Knut A. Nadheim (Romerikes Blad)


Forlagte rapporter

Rapporten fra Noteby ble i 1988 oversendt teknisk etat i Fet kommune. Saken ble dog aldri oversendt til behandling i politiske fora, og rapporten ble ikke funnet igjen før i 2012.

Røste viser også til en geologisk rapport fra 2000-tallet som aldri skal ha kommet politikerne i hende.

– Her ble det også anbefalt tiltak, for å hindre videre utglidninger. Ingenting er gjort. Jeg har selv gjort en del tiltak i samråd med geolog rundt huset, men da jeg nylig kom hjem etter 14 dagers ferie, så jeg at terrenget cirka. 3.5 meter fra huset har sunket hele 90 centimeter, forklarer Røste.

Tomteutglidningen dekkes ikke av forsikringsselskapet.

– Nyere forhold

Fet kommune tar ikke på seg noe ansvar i saken.

«Fet kommune kan ikke se at kommunen har noe juridisk ansvar i denne saken. Det er foretatt en rekke inngrep i terrenget på din eiendom og på naboeiendommen i senere tid, og det er sannsynlig at disse inngrep er en medvirkende årsak til de utglidningsproblemer som nå har oppstått,» svarer Rådmann Trine Myrvold Wikstrøm i et brev til Røste.

Rådmann viser til at saken uansett er foreldet.

– Fet kommune kan ikke se at den har gjort eller unnlatt å gjøre noe som den nå kan gjøres erstatningsansvarlig for, uansett vil forholdene være foreldet etter foreldelsesloven § 2 og § 10 nr. 1 og 4, skriver hun.

– Etter at huset mitt var i ferd med å kollapse så måtte jeg, etter anmodning fra geologer, kjøre vekk over 200 tonn med løsmasse som aldri skulle vært der. Det må være dette kommunen mener når de snakker om en rekke inngrep i terrenget i senere tid, sier Røste oppgitt.

Eksperten frykter huset hans vil kollapse

Geotekniker Stein Stokkebø fra Stokkebø Competanse AS frykter huset vil kollapse.

Rådmann: Trine Myrvold Wikstrøm. Foto: Lisbeth Andresen (Romerikes Blad)

– Dette er kommunens ansvar. Kommunen har opparbeidet boligfeltet, og bygget eneboligene. Vi mener kommunen har foretatt flere grove feil og mangler i forbindelse med utbyggingen, disse provoserer nå grunnforholdene. Kommunen har senere solgt eiendommene uten å opplyse i tilstrekkelig grad at grunnarbeidet ikke er tilstrekkelig. Alt som er gjort senere har vært utløsende årsaker kun på grunn av at utgangspunktet var altfor dårlig. Kommunen burde uansett ikke gitt tillatelse til de utbedringene som er gjort på tomtene uten krav om geoteknisk prosjektering, sier han til RB.

Stokkebø ble engasjert av beboerne i Løken terrasse 17 og 19.

- Kommunen kan ikke gjemme seg bak at saken er foreldet. Andre kommuner har i tilsvarende saker tatt ansvar og påtatt seg kostnadene til nødvendig utbedring. Det kan virke som om kommunen har godkjent byggeplaner i håp om at dette ikke skulle bli oppdaget før saken ble foreldet, sier han til RB.

Les flere saker fra Romerikes Blad.


Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mest lest på Nyheter

Annonsebilag