Til tross for at det er kommet minst ti varsler mot ham, får ikke Unge Høyres tidligere leder Kristian Tonning Riise vite innholdet i varslene og gi sin versjon.

– Vi har etablert et tillitsforhold til varslerne som vi skal ivareta. Det innebærer at Kristian verken får tilgang til eller innsyn i de varslene mot ham som vi har mottatt, sier Høyres generalsekretær John-Ragnar Aarset til VG.

Siden 11. januar har Høyre mottatt 21 varsler om seksuell trakassering fordelt på 12 ulike personer. Ti av varslene omhandler tidligere Unge Høyre-leder, stortingsrepresentant Kristian Tonning Riise.

Onsdag 10. januar i år valgte Riise å trekke seg som leder av Unge Høyre.

Jussprofessor Alf Petter Høgberg ved Universitetet i Oslo (UiO) er kritisk til Høyres fremgangsmåte i varslingssakene.

– Utgangspunktet må være at det skal gis innsyn i varsler som omhandler en selv. Dette er alminnelig krav til kontradiksjon og veldig sentralt for en balansert behandling av anklager, sier han til Dagens Næringsliv.

Høyres generalsekretær John-Ragnar Aarset mener Høgberg er på villspor.

– Riise har trukket seg som leder av Unge Høyre og hans oppførsel har derfor allerede fått konsekvenser for han, sier Aarset og fortsetter:

– Det er varsleren som legger rammene for hva vi kan konfrontere den det er varslet om. Det gjelder i alle saker, sier han.

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på iPhone her

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på Android-telefon her