I begynnelsen av september møtte den kvinnelige toppbloggeren i Oslo tingrett anklaget for vold mot en taxisjåfør.

Ifølge tiltalen, og det taxisjåføren forklarte i retten, slo kvinnen ham gjentatte ganger med mobilen i tinningen på vei hjem fra en Paradise Hotel-fest. Kvinnen bet og spyttet også på taxisjåføren.

Kvinnen var ikke selv deltaker av årets sesong av realityserien. Torsdag ble hun dømt til 30 dagers fengsel. Bloggeren erkjente ikke straffskyld i retten.

Andre voldsdom

- Vi er uenig i dommen og en anke må vurderes opp mot de belastningene en anke innebærer. Vi er uenige i lovanvendelsen på noen punkter, i tillegg til straffutmålingen, sier kvinnens forsvarer Cecilie Nakstad til Nettavisen.

Dette er den andre voldsdommen hun får på to og en halv måned.

Så sent som i juni ble kvinnen dømt til fengselsstraff i Borgarting lagmannsrett for vold i en annen sak. Dommen er endelig, og kvinnen må sone en fengselsdom på 90 dager for denne voldssaken.

Høyst sannsynlig vil kvinnen sone de to fengselsstraffene samlet. Hovedregelen er at man kan prøveløslates etter at to tredjedeler av dommen er sonet, dersom visse vilkår er oppfylt. Men dette betinger at minst 60 dagers soning er gjennomført.

Dersom hun må sone fengselsstraffene hver for seg må hun sone alle de 30 dagene av den siste fengselsstraffen, dersom denne blir stående.

Les også: Tiltalt toppblogger gråt i retten da hun forklarte seg

- Uprovosert vold

«Retten har funnet det bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte, i forbindelse med at hun tok taxi hjem fra et utested natt til tirsdag 12. mars i år slo taxisjåføren Mahamed Bashir Sheekh Ahmed flere ganger i hodet, både med og uten sin mobiltelefon, mens bilen var i bevegelse. Videre legger retten det til grunn som sikkert at tiltalte også spyttet på Ahmed, og i hvert fall ved ett tilfelle bet han i høyre arm.

Retten viser til forklaringen fra fornærmede, samt til forklaringen fra politibetjent XX (...). Retten viser også til bildene tatt av fornærmede samme natt (...). Bildene viser hevelser på fornærmedes høyre panne/tinning, og bitemerke med hevelse på fornærmedes høyre arm, begge deler forenlig med fornærmedes forklaring», heter det i dommen.

I dommen kommer det også frem at retten legger til grunn at voldsbruken kom overraskende på den fornærmede taxisjåføren, og at den var uprovosert.

«Tiltalte hadde ingen kjennskap til fornærmede fra før, og fornærmede sa heller ingenting til tiltalte mens han kjørte taxien som kan ha blitt oppfattet som provoserende. Slagene mot hodet kom bakfra, ettersom tiltalte satt i baksetet og fornærmede kjørte.

Fornærmede hadde ikke muligheten til å forsvare seg eller komme unna uten å risikere en trafikkulykke», skriver retten.

- Plutselig ble det helt svart

I retten sa kvinne at hun ikke husket noen ting etter at hun tok taxi fra et utested i Oslo.

- Jeg var ute på en premierefest og dro fra utestedet Heidis Bier Bar i Oslo sentrum. Jeg husker ikke hva som skjedde på utestedet annet enn at vi var der. Plutselig ble det helt svart, forklarte bloggeren i retten.

- Det neste jeg husker er at jeg snakker med en politipatrulje utenfor en bensinstasjon. Etter det er det neste jeg husker at jeg våknet hjemme med både klærne og skoene på. Jeg aner ikke hvordan jeg kom meg hjem, og lurer fortsatt på det.

I retten forklarte kvinnen at hun mener å ha forlatt utestedet mellom 24.00 - 01.00 natt til tirsdag12. mars. En politipatrulje møtte på kvinnen og taxisjåføren ved Shell 7 eleven på Tøyen i Oslo. Ifølge politiforklaringer skal de ha ankommet stedet rundt klokken 02.30.

I retten forklarte kvinnen at hun også hadde drukket mye den aktuelle kvelden.

- Jeg drakk alt mulig, drinker og shotter, og var på Heidis sammen med bekjente. Men jeg dro derfra alene, men jeg vet ikke hvorfor jeg dro eller når jeg dro.

Kvinnen forklarte også at hun ikke kunne huske hvem taxisjåføren var eller om hun betalte for taxituren. Senere i rettssaken kom det frem at kvinnen ikke hadde betalt.

Hun husket for eksempel ikke hvor hun satt i taxien, annet enn at det var i baksetet.

- Jeg regner med jeg satt bak, for det gjør jeg alltid. Dagen derpå følte jeg meg helt forferdelig. Jeg har aldri tidligere følt meg slik dagen etter å ha vært på byen.

- Aldri opplevd en så voldelig kunde

En politibetjent som forklarte seg i retten sa at den tiltalte kvinnen var veldig beruset og lite samarbeidsvillig. Toppbloggeren skal også ha blitt tilbudt å bli kjørt hjem av politiet, men hun motsatte seg dette.

Da taxisjåføren vitnet fortalte han at kvinnen hadde snakket nedlatende mot taxisjåfører.

- Hun sa drosjesjåfører er dårlige mennesker. Jeg så at hun hadde blitt kastet ut fra utestedet, og de andre bilene foran meg i køen ville ikke kjøre henne. Men jeg tenkte at jeg ville hjelpe til med å få henne hjem, sa mannen i retten.

- Jeg så at hun var veldig sint, men tenkte ikke at det var meg hun var sur på. Etter hvert ble hun voldelig og slo meg med mobilen sin. Før det hadde hun slått i setet på bilen. Jeg spurte om hun ønsket å bli satt av, men det ville hun ikke.

Taxisjåføren forklarte også at brillene hans falt av da han ble utsatt for volden. Mannen har kjørt drosje i to år.

- Hvordan opplevde du kjøreturen? spurte politiadvokat Lene Risten.

- Det er den tøffeste turen jeg har hatt.

- Hva begrunner du det med?

- Jeg har aldri opplevd en kunde eller kvinne som er så voldelig.

Politiadvokat Risten la ned påstand om 30 dagers fengsel for volden mot taxisjåføren. Dersom det blir endelig domfellelse kommer dette i tillegg til fengselsstraffen på 90 dager som kvinnen fikk i juni.

- Vi konstaterer at retten har domfelt tiltalte etter påstanden påtalemyndigheten kom med i saken. Det ser også ut som at retten er enig med oss på de vesentligste punktene, også de skjerpende omstendighetene i saken, sier politiadvokat Risten til Nettavisen torsdag.

I sin avsluttende prosedyre i retten argumenterte Risten med følgende:

- Jeg kan ikke se at det er noen formildende omstendigheter i saken. Det er straffskjerpende at tiltalte tidligere er domfelt for vold, og at volden i vår sak skjedde helt uprovosert. I tillegg er det snakk om spytting og biting, sa Risten.

- Det er også i seg selv skjerpende at volden mot taxisjåføren skjedde mens hun ventet på ankesak i den andre voldssaken.

Kvinnen i 20-årene har de siste månedene vært en av de mest aktive og leste bloggerne i Norge. Hun har også tidligere deltatt i populære realityserier på TV.