I oktober i fjor høst omtalte Nettavisen at en kvinnelig toppblogger ble frikjent for straff for en voldsepisode på fest.

Oslo-politiet var ikke fornøyd med dommen og anket frikjennelsen. Borgarting lagmannsrett har besluttet å ta saken opp til behandling, og ny rettssak er berammet i slutten av juni.

- Jeg er overrasket over at saken ble henvist til ankebehandling. Tingrettens dom var enstemmig, og basert på umiddelbar bevisførsel, der nærmest alle festdeltakerne vitnet i retten, sier bloggerens forsvarer Cecilie Nakstad til Nettavisen.

- Lagmannsretten har kun forholdt seg til sakens dokumenter, og basert henvisningen på det.

Kastet glass på fest

På den private festen natt til 25. februar 2018, kastet kvinnen i 20-årene et glass på en mann som ble truffet i pannen. Han måtte sy fire sting.

Aktor, politiadvokat i Oslo, Katja Kristine Sand Dørstad, la ned påstand om seks måneder fengsel, men ble altså ikke hørt av tingretten.

Selv om kvinnen ble frikjent for straff, ble hun likevel dømt til å betale både skadeerstatning og oppreisningserstatning (erstatning for «tort og svie») på henholdsvis 1187 kroner og 15.000 kroner.

Årsaken til at kvinnen ble frikjent for straff, men likevel ble dømt til å betale erstatning, er at beviskravet for straff er mye strengere enn beviskravet for erstatning.

Les også: Tiltalt toppblogger gråt i retten da hun forklarte seg

Da toppbloggeren ble frikjent for straff var hun lettet, men etter at påtalemyndigheten anket straffedelen av saken bestemte kvinnen i 20-årene seg for å anke erstatningsdelen av dommen.

- Når det gjelder erstatningsspørsmålet, var jeg uenig i at vilkårene var til stede, men hun hadde et sterkt ønske om å legge saken bak seg, og denne delen ble ikke anket. Men da påtalemyndigheten anket straffedelen, ble erstatningsdelen motanket fra vår side, sier Nakstad.

- Kjent fra blogg og TV

I dommen fra tingretten heter det blant annet:

«Det er ikke tvilsomt at fornærmede rundt midnatt ble truffet i pannen av en flaske eller av et glass, som må ha blitt kastet. Fornærmede dro ned til Legevakta søndagen og det er framlagt et notat som sier at han hadde fått en hevelse og et to cm langt sår i pannen som ble sydd med fire sting. Legen mente også at han hadde fått en mild hjernerystelse.»

Det går også frem av dommen at toppbloggeren og den fornærmede mannen ikke hadde møtt hverandre før. Men fornærmede visste at hun var en kjent blogger, og hadde også sett henne i et realityprogram på TV.

«Retten kan ikke legge til grunn at tiltalte forstod at glasset hun kastet mot fornærmede mest sannsynlig ville treffe ham og påføre ham en kroppsskade. Hun kan derfor ikke dømmes for kroppsskade», heter det i dommen.

Politiadvokat Sand Dørstad har ikke hatt mulighet for å kommentere saken.

Men i sin avsluttende prosedyre i retten var hun klar på at den tiltalte kvinnen i 20-årene skulle ha ubetinget fengselsstraff i seks måneder.

- Det er usannsynlig at hun har fått en drink i ansiktet og blitt blindet før hun kastet en flaske eller et glass da hun satt to meter fra den fornærmede.

Politiadvokaten mente tiltalte med overveiende sannsynlighet måtte ha skjønt skadepotensialet ved å kastet flasken/glasset mot mannen.

- Det er et stort skadepotensiale, og det er flaks at det ikke gikk verre. Flasken/glasset kunne for eksempel ha truffet øyet.