I slutten av juni meldte Nettavisen nyheten om at kvinnen i 20-årene ble dømt til fengselsstraff av Borgarting lagmannsrett.

Onsdag ble det klart at kvinnen ikke anker dommen til Høyesterett.

– Det er begrenset hva som kan ankes til Høyesterett. Skyldspørsmålet kan for eksempel ikke ankes. Alle typer anker vil dessuten innebære at saken strekker ut i tid, med usikkert resultat. Hun har derfor besluttet å ikke anke, skriver kvinnens forsvarer Cecilie Nakstad i en SMS til Nettavisen.

Det var VG som først meldte om nyheten.

Ble først frikjent

Straffutmåling, altså selve straffen, kan ankes til Høyesterett. Det samme gjelder saksbehandlingsfeil. Når kvinnen har valgt ikke å anke betyr det at hun må sone fengselsstraffen.

Les også: Tiltalt toppblogger gråt i retten da hun forklarte seg

Da saken gikk i Oslo tingrett i oktober 2018 ble kvinnen frikjent for straff, etter en voldsepisode på en privat fest. Hun ble likevel dømt til å betale erstatning på 15.000 kroner til mannen. Begge de involverte er i 20-årene.

Påtalemyndigheten valgte å anke frikjennelsen, og bloggeren måtte møte i retten på nytt i juni.

Det var i februar i fjor at kvinnen kastet et glass i ansiktet på den fornærmede mannen. Festkrangelen endte med at mannen måtte sy fire sting. Kvinnen har hele tiden nektet for å ha gjort noe straffbart, men det er ubestridt at hun kaset glasset på den fornærmede mannen.

Kjent fra blogg og TV

I den ferske dommen fra lagmannsretten heter det:

«En stund etter at tiltalte ankom, oppsto en situasjon mellom tiltalte og fornærmede. Det er ikke bestridt at tiltalte kastet eller slengte et glass eller en flaske mot fornærmede, som traff ham i pannen. Lagmannsretten kan ikke si med sikkerhet om det var et glass eller en flaske som ble kastet, og det er heller ikke nødvendig å ta endelig stilling til dette.

Fornærmede fikk et kutt på to cm i pannen, som samme natt ble sydd på legevakten med fire sting. Han har fortsatt synlig arr etter kuttet.

Det er ikke tvilsomt, og heller ikke bestridt, at tiltalte objektivt har påført fornærmede en kroppsskade. Det springende punkt i saken er om skaden er påført ved en ubevisst «reflekshandling» eller om den er påført forsettlig.»

I tingrettssaken kom det frem at toppbloggeren og den fornærmede mannen ikke hadde møtt hverandre før. Men fornærmede visste at hun var en kjent blogger, og hadde også sett henne i et realityprogram på TV.

Ifølge bloggerens forklaring i lagmannsretten var den den fornærmede som kom bort til henne på festen. Samtalen utviklet seg til å bli ubehagelig. Den fornærmede mannen forklarte i retten at bloggeren klappet til ham. Kvinnen forklarte videre at hun ble kalt for «hore» og «fitte».

- Var i sjokk

Det hele skal ha endt med at bloggeren reiste seg og dyttet den fornærmede mannen. Kort tid etter skal noen ha kastet sprit i ansiktet hennes. Ifølge bloggeren skal hun i ren refleks ha tatt tak i et glass og kastet det i den retningen mannen stod.

«Tiltalte var i sjokk. Hun hadde da øynene lukket på grunn av spriten hun hadde fått i ansiktet. Hun oppfattet ikke at hun traff noen», står det i dommen.

Flertallet i retten sår tvil om bloggerens forklaring, og med fem mot to stemmer ble hun dømt til fengselsstraff.

«Tiltaltes forklaring om at hun kastet i en ren reflekshandling stemmer ikke overens med beskrivelsene fra ovennevnte vitner om tiltaltes armbevegelse og ansiktsuttrykk, og fremstår ikke troverdig.

Alt i alt er flertallet ikke i tvil om at tiltalte ikke handlet i refleks, slik hun har forklart, men at det var tale om et bevisst kast i retning av fornærmede. Kasting av glass eller flaske mot noens hoderegion har et stort skadepotensiale. Flertallet finner det bevist at kastet må skjedd med en viss kraft, og ikke med en slik slapp slengebevegelse som tiltalte demonstrerte i retten.

Flertallet er overbevist om at tiltalte i det minste har hatt en sløret – noe uklar – oppfatning om at det var sannsynlig at hun kom til å påføre fornærmede en skade, (...). Hun har dermed forsettlig overtrådt straffeloven § 273, og skal dømmes for dette.»

Mann fikk ikke erstatning

Mindretallet mente det var sannsynlig at bloggeren kastet glasset i refleks, og at hun skulle frifinnes.

Aktor la ned påstand om seks måneders fengsel, men kvinnen ble altså dømt til 90 dager i fengsel.

Hun fikk også 30 dagers strafferabatt, grunnet formildende omstendigheter, da flertallet i retten, fire mot tre, mente hun var blitt provosert i forkant av glasskastingen.

På grunn av provokasjonen, mente også flertallet i retten av mannen ikke skulle tilkjennes oppreisningserstatning (erstatning for ikke-økonomiske tap).

Han ble likevel tilkjent 1187 kroner i erstatning, som han hadde hatt i forbindelse med medisinske utgifter.

Forsvareren sterkt uenig

Toppbloggerens forsvarer sier hun nå skal gå nøye gjennom dommen.

- Jeg er sterkt uenig i flertallets bevisvurdering og mener mindretallets vurderinger, som er i tråd med tingrettens enstemmige dom, er korrekt. Jeg vil gå nøye gjennom dommen å vurdere om det er noen ankegrunner, sa Nakstad til Nettavisen da dommen fra lagmannsretten var klar.

- Jeg merker meg at fornærmede ikke er tilkjent oppreisningserstatning grunnet sin forutgående svært provoserende oppførsel.