Det vekker sterke reaksjoner at Norges topphemmelige spionskip Marjata skal vedlikeholdes av russere.

4. februar sprakk nyheten om det russiske selskapet TMH International ville kjøpe motorfabrikken Bergen Engines fra Rolls-Royce til 1,55 milliarder kroner.

Kort tid etter på kom det beskjed fra Fremskrittspartiet om at de varsler et mulig mistillitsforslag mot regjeringen på grunn av saken.

Les mer: Norge deler ut milliarder i EU-bistand: – Må skru av pengekrana

- Tette bånd til den russiske stat

- Dette er en vanskelig sak, sier Russland-ekspert Jakub M. Godzimirski til Nettavisen.

Han kommer fra Polen, men har jobbet hos Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) i mer enn 20 år.

Godzimirski mener det er viktig for å forstå Russlands higen etter en posisjon som «stormakt» når vi ser på hvilken risiko det russiske oppkjøpet innebærer.

- Dette selskapet, TMH International, er et privateid selskap med tette bånd til den russisk stat. De har hatt flere oppdrag for dem, så det er klart dette kan by på en del problemer sett med norske øyne. Frykten er at sensitivt stoff blir lekket, sier Godzimirski.

Les også: Dette er Norges nye spionskip

- Har noe gått under radaren?

Skipet er et av E-tjenestens viktigste verktøy for å overvåke russisk aktivitet i nordområdene.

- Hvor stor vurderer du sikkerhetsfaren for at sensitivt stoff lekker ut er?

- Det er viktig å forstå dette i en større sammenheng. 1. januar 2019 trådte en ny sikkerhetslov i kraft, nettopp for å ivareta det vi ser her - utgjør utenlandske oppkjøp noen form for sikkerhetsrisiko? Dette er noe PST også har vektlagt i sine vurderinger, presiserer han.

- Vurderer du dette oppkjøpet som så risikofylt at det bør stoppes?

- Det er et veldig viktig spørsmål og må vurderes nøye. Har norske myndigheter vurdert alle sider av saken, eller har noe gått under radaren, spør han.

- På den ene siden vil man redde arbeidsplasser til en hardt rammet bedrift i Bergen, på den andre siden kan norske interesser være i spill.

Les mer: Stemmer ned støtte til kriserammet bransje: – Jeg er eitrende forbanna

- Ikke vær naive

Godzimirski understreker at «det er ikke opp til meg å ta en avgjørelse», men advarer norske myndigheter mot å være naive.

- Hvordan ser du for deg at man får tilgang til sensitiv informasjon når man vedlikeholder et skip som her?

- Jeg er ikke ekspert på skips-vedlikehold, men det er helt klart at man får tilgang til teknisk informasjon og dermed mulighet til å skaffe seg en bedre oversikt over sårbarheter, sier han – og legger til:

- Det er igjen helt opplagt at sensitiv informasjon kan brukes til annet enn «gode formål». For russerne er teknologiske nyvinninger viktig, svært viktig.

Les også: Kongen inspiserte det nye spionskipet Marjata

- Dette er omstridt

- Hvor sjokkert er du over dette oppkjøpet?

- Sjokker og sjokkert, vi lever jo i en åpen økonomi, hvor det at et utenlandsk selskap kjøper et norsk selskap i seg selv ikke er oppsiktsvekkende, men dette er omstridt fordi salget berører Norges forsvar, svarer han og legger til:

- Det vil gi Russland tilgang til teknologi de ellers ikke ville fått og dermed et ønsket konkurransefortrinn. De vil kanskje kunne forbedre sin teknologi på diesel- og gassmotorer, påpeker NUPI-eksperten.

- Vi har altså å gjøre med russiske eiere med tette bånd til den russiske stat, avslutter han.

Varsler mistillit

Frps Christian Tybring-Gjedde er andre nestleder i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget.

- Situasjonen vi nå står overfor, er svært alvorlig og kan i ytterste konsekvens svekke vår beredskap og skade relasjonene til våre allierte, skriver Tybring-Gjedde til Bergens Tidende.

- Jeg ser ikke bort ifra at alvorlighetsgraden og tyngden av denne saken vil kunne tvinge fram et mistillitsforslag, uttaler han videre.

Anniken Huitfeldt, som er leder i utenriks- og forsvarskomiteen, mener det viktigste for Norges sikkerhet nå er at det blir ryddet opp i saken.

- Arbeiderpartiet har derfor stilt en rekke kritiske spørsmål til statsråden. Nå avventer vi svar, sier hun til NTB.

Forsvarsministeren: Sikkerheten er ivaretatt

– Sikkerheten rundt E-tjenestens fartøy er selvsagt ivaretatt, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen til NTB.

Han vil ikke gi flere detaljer ettersom E-tjenestens kapasiteter er graderte. Bakke-Jensen viser videre til at salget skal lukkes innen utgangen av året.

– Det er med andre ord ikke slik at TMH har overtatt nå og holder på med vedlikeholdsoppdrag for Forsvaret. Vi vil bruke nødvendig tid til å gjøre en grundig vurdering av sikkerhetsmessige forhold, sier han.

- Betydelig utfordring for Norge

Dette Marjata-skipet er det fjerde skipet i rekken med samme navn.

- Selv om Russland ikke utgjør en konkret militær trussel mot Norge i dag, vurderer vi at utviklingen i Russland på sikt kan representere en betydelig potensiell risiko og utfordring for Norge, uttalte daværende sjef for etterretningstjenesten, generalløytnant Morten Haga Lunde, i 2016.