Følelsesmessig stabil, utadvendt, åpen for nye erfaringer, omgjengelig og i noen grad planmessig. Dette er kjennetegn som beskriver en dyktig sjef, ifølge Øyvind Martinsen ved Handelshøyskolen BI. I tillegg er en dyktig sjef opptatt av å utvikle både seg selv og sine ansatte.

Psykolog Hilde Hetland ved Universitet i Bergen har i sin doktorgradsavhandling kommet fram til følgende kjennetegn på den gode og dårlige lederen:

Den gode sjefen
Er åpen for diskusjon.
Er en god rollemodell.
Får fram mer av de ansatte enn de selv forventer.
Inspirerer de ansatte.
Har omtanke for hver enkelt.
Gir belønning.
Får ansatte til å tro på seg selv.
Lar de ansatte selv ta ansvar.
Lar de ansatte få muligheten til å utvikle seg.
Skaper fellesskapsfølelse.
Har klare og høye mål og visjoner, både for bedriften, seg selv og de ansatte.

Den dårlige sjefen
Griper ikke inn, eller griper bare inn når store problemer oppstår.
Unnlater å ta ansvar.
Gir ikke tilbakemeldinger.
Skaper usikkerhet.
Driver bare detaljstyring.
Har destruktiv atferd, med mobbing eller trakassering.
Gir ikke ansvar til de ansatte.
Fokuserer mer på seg selv enn de ansatte, og tar alltid selv æren for ansattes arbeid og bragder.

MER FRA NETTAVISEN JOBB