Frps Tor Mikkel Wara var justis- og beredskapsminister fra 4. april 2018 til 29. mars 2019.

Det slo ned som en bombe da hans samboer Laila Bertheussen ble koblet til truslene rettet mot ham, noe hun nekter for.

To uker etter at nyheten ble kjent, forlot Wara regjeringen.

Nå vender han tilbake til sitt eget PR-byå, skriver DN - men først blir han ilagt seks måneders karantene.

Karantene til september

Nettavisen har sett nærmere på svaret til Wara fra Karanteneklagenemnda. I brevet datert 12. april står det at:

«Karantenenemnda har truffet vedtak om at du ilegges seks måneder karantene i forbindelse med din overgang fra embetet som statsråd i Justis- og beredskapsdepartementet til egen næringsvirksomhet. Karantenetiden regnes fra fratreden 29. mars 2019 til og med 29. september 2019.»

Beholder lønnen

Wara beholder lønnen sin:

«Med hjemmel i karanteneloven § 8 har du rett til full lønnskompensasjon tilsvarende din lønn på fratredelsestidspunktet, med tillegg av feriepenger.»

Regjeringsmedlemmenes godtgjørelse fra 1. mai 2018 er på 1.365.016 kroner.

Nemnda begrunner karantenen på seks måneder med at:

«Du skal nå gjenoppta egen næringsvirksomhet hvor du skal arbeide med politisk analyse, påvirkning og kommunikasjonsarbeid rettet mot norske og internasjonale kunder. I virksomheten skal du drive med rådgivning og ha kundekontakt og kontakt med politikere.»

Saksforbud i 12 måneder

Wara ilegges også et saksforbud på 12 måneder, etter karantenens utløp.

«Du har gjennom embetet som statsråd fått kjennskap til politikkområder (...) som representerer betydelige økonomiske verdier i prosesser som strekker seg langt fremover i tid. Dette gjelder blant annet anbud og forhandlinger om store innkjøp. Omfang og varighet av saksforbudet er gjort for å forhindre mistanke om at kunnskap du besitter kan gi eget selskap og kunder av eget selskap særlige fordeler. En slik mistanke ville 3 bidra til å svekke tilliten til forvaltningen generelt og til det politiske systemet,» heter det i begrunnelsen.

Wara-saken oppsummeres slik fra NTB:

* Natt til 6. desember i fjor tegnet noen et hakekors og skrev ordet «rasist» på huset og bilen til justisministeren. I tillegg hang en hyssing ut av bensintanken på en bil som sto parkert ved huset, noe som ble ansett som et forsøk på å tenne på bilen eller en trussel om det.

* 17. januar var det et branntilløp i søppelkassen på utsiden av Waras hus.

* 11. februar undersøkte politiet en mistenkelig gjenstand som var plassert ved Waras bolig i Oslo. Et tøystykke med flasker ble funnet bundet fast med knute i en krok under støtfangeren på bilen. Ifølge Dagbladets kilder fant politiet spor etter brennbar væske i flaskene. Politiets bombegruppe undersøkte gjenstanden og konkluderte senere med at gjenstanden var ufarlig.

* 4. mars rykket politiets bombegruppe ut til hjemmet til Wara etter at det ble funnet et brev i postkassen. Brevet ble oppfattet som truende.

* Natt til 10. mars rykket politiet ut til en brann i Waras bil, som sto parkert utenfor huset. Brannen ble raskt slukket, og etterforskningen ble overlatt til PST.

* Torsdag 14. mars ble Waras samboer, Laila Anita Bertheussen (54), siktet for å ha tent på bilen 10. mars. Hun var da ikke siktet for de tidligere hendelsene, men PST-sjef Benedicte Bjørnland sa det er «naturlig å se disse i sammenheng».

* Torsdag 28. mars endret PST Bertheussens status fra fornærmet til mistenkt i samtlige saker, bortsett fra den hun allerede er siktet for.