Gå til sidens hovedinnhold

- Tor Mikkel Wara kalt inn til avhør

Har bedt om advokat til sin samboer.

Det slo ned som en bombe at justisminister Tor Mikkel Waras (Frp) samboer, Laila Anita Bertheussen, ble pågrepet og siktet torsdag.

Les mer

PST har siktet Waras samboer

Justisministeren selv skal avhøres som vitne torsdag kveld, melder Dagbladet.

Wara har bedt advokat John Christian Elden om bistand på vegne av sin samboer:

- Jeg kan bekrefte at jeg er bedt av justisminister Wara om å bistå hans samboer, men har foreløpig ingen kommentar til saken ut over det, sier Elden til Nettavisen torsdag kveld.

- Tror Wara samboeren er innblandet?

- Det har han ingen tanke om, svarer Elden.

- Politiet er på villspor

Avhøret av Waras samboer var ferdig like etter klokken 21 torsdag, og hun nekter straffskyld.

- Hva sier Bertheussen selv om skyldspørsmålet?

- Hun er helt klar på at politiet er på villspor, sier Elden til Nettavisen.

Wara var ikke hjemme

Wara, som var i Stortinget torsdag, ante ikke noe om siktelsen før han ble informert av statsminister Erna Solberg klokken 15.

- Han er sterkt preget. Dette er en tragedie for ham og hans familie. Det er et sjokk for meg og for hele regjeringen, sa hun.

Wara var ikke hjemme natt til søndag 10. mars, da bilbrannen Bertheussen er siktet for, fant sted.

Tor Mikkel Wara er nå innvilget permisjon på ubestemt tid, og statsminister Erna Solberg (H) sier det er for tidlig å ta stilling til om han kan komme tilbake som justisminister.

Les mer

Erna Solberg og Siv Jensen: - Tor Mikkel Wara er i sjokk

- Vekker mistanke

PST har siktet Bertheussen for overtredelse av straffeloven § 225 bokstav b) for å ha foretatt noe som vekker mistanke om at en straffbar handling er begått, uten at den er det.

Siktelsen gjelder brannen som fant sted natt til søndag 10. mars, i familiens bil som stod parkert på bopel i Oslo.

Les mer

Carl I. Hagen: - Jeg er i sjokk

- Mistenker at hun har satt på brannen

- Vi mistenker at siktede selv har satt på brannen, og ved det gitt inntrykk av at brannen er påtent av en eller flere ukjente gjerningsmenn, sier PST-sjef Benedicte Bjørnland.

Forholdet ses i sammenheng med tidligere trusler mot justisministeren og samboeren selv, hvor siktede kan ha lagt til rette for at politiet skulle etterforske denne hendelsen, som en eskalering av de tidligere fremsatte truslene.

De tidligere hendelsene etterforskes videre som overtredelser av straffeloven § 115 og straffeloven § 263. Bertheussen er ikke siktet for disse hendelsene.

- Etterforskningen er i en innledende fase og Laila Bertheussen blir nå avhørt i saken av PST. Saken vil bli etterforsket bredt og med tanke på å avklare både skyld og uskyld, sier Bjørnland.

Hun sier videre at handlingen kan rammes av flere straffebestemmelser.

- Hvorvidt det vil bli grunnlag for å utvide siktelsen, er det for tidlig å si noe om.

Boligen ransakes

Oslo tingrett besluttet i dag, at siktedes bolig kunne ransakes. Retten finner således at det foreligger skjellig grunn til mistanke for det forholdet Bertheussen er siktet for.

PST vurderer slik saken står nå at det ikke er påkrevet å begjære siktede varetektsfengslet.

§ 225. Anklager om oppdiktet straffbar handling

Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som

a) for retten, påtalemyndigheten eller en annen offentlig myndighet anmelder en straffbar handling som ikke er begått, eller

b) foretar noe for å vekke mistanke om at en straffbar handling er begått, uten at den er det.

§ 115. Angrep på de høyeste statsorganers virksomhet

Med fengsel inntil 10 år straffes den som ved bruk av makt, trusler eller på annen rettsstridig måte volder fare for at Kongen, Regenten, regjeringen, Stortinget, Høyesterett eller Riksretten, eller et medlem av disse institusjonene, hindres eller påvirkes i sin virksomhet.

§ 263. Trusler

Den som i ord eller handling truer med straffbar atferd under slike omstendigheter at trusselen er egnet til å fremkalle alvorlig frykt, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.

Reklame

Strømsjokket: Spotpris 77,72 øre - fastpris 24,90 øre

Kommentarer til denne saken