Tordner mot Solvik-Olsen: - Det er utrolig av statsråden å antyde dette

Stortingsrepresentant Arne Nævra (SV), som normalt er mot ny motorvei, avviser at han ønsker raskere fremdrift på motorvei i Buskerud fordi den skal bygges i eget hjemfylke.

Stortingsrepresentant Arne Nævra (SV), som normalt er mot ny motorvei, avviser at han ønsker raskere fremdrift på motorvei i Buskerud fordi den skal bygges i eget hjemfylke. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

SV-topp mener Ketil Solvik-Olsen tar feil.

SV er et parti som på generelt grunnlag er mot nye motorveier. Det ble møtt med en viss undring da stortingsrepresentant Arne Nævra (SV) ba samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen om fortgang i et motorveiprosjekt i sammenheng med Oslofjordforbindelsen like øst for Drammen, i hjemfylket til Nævra.

Les også: SV er mot motorveier - nå krever partiet at Solvik-Olsen skal bygge motorvei raskere

- Veiinvesteringene er kraftig økt siden sist SV satt i regjering. Det er mange steder vi trenger bedre fremkommelighet, økt trafikksikkerhet og flytte trafikk bort fra bysentrum og tettsted. Det er snodig at SV først ser nytteverdi av slike veiprosjekt når de løser problem nær der en selv bor

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP). Foto: Paul Weaver

- Jeg blir ikke rammet

Nævra var forhindret i å kommentere Solvik-Olsens uttalelse før helga, men slår nå tilbake:

- Det er utrolig å antyde at jeg jeg skal ha en annen holdning til veien fordi den er nær der jeg selv bor. Da kjenner statsråden meg dårlig. Jeg blir ikke rammet av trafikken gjennom Lahell, sier Nævra til Nettavisen.

- Men dette er selvsagt et sted jeg kjenner godt, fordi det er i mitt eget fylke.

Han sier at han primært ønsker en ny vei som har 2 eller 3 felter.

- Det er SVs prinsipielle holdning, og det er vel noen penger å spare på dette også? Om det skal bygges firefelts vei som det legges opp til, så burde ett av disse feltene være kollektivfelt. Men Solvik-Olsen gir oss ofte bare ett valg: Firefelt – eller ingen ting!

- Helhetlig, men annerledes politikk

Han fnyser av statsrådens påstand om at SV ikke tenker helhetlig i infrastrukturpolitikken:

- SV vil at det er jernbanen som skal binde Norge sammen, ikke firefelts veier. Vi vil at gods skal fraktes på bane over lengre distanser, og vi vil at folk skal velge tog og andre kollektive løsninger framfor fly eller bil. Det er derfor vi nå bl.a. har levert et forslag om å utrede nye muligheter for toglinjer på strekningene Oslo-Gøteborg og Oslo-Stockholm. Vi ville bygge Ringeriksbanen før en firefelts vei – ikke samtidig. Da kunne vi sett an behovet for en ny vei i etterkant! Alt dette vet Solvik-Olsen.

- SV har en helhetlig politikk på dette feltet, og den er temmelig forskjellig fra hans, sier Nævra.

Jernbane eller utslippsfrie biler

- Er behovet for ny vei her, en indikator på at jernbane ikke er en løsning på alle transportbehov?

- Rv23 Dagslett-Linnes er et eksempel på en omkjøringsvei som er nødvendig. En kan jo ikke bygge jernbane bare på den strekningen, sier samferdselspolitikeren.

Dagens RV 23 har til dels dårlig standard og går gjennom tettbygd strøk. Foto: (Google Street View)

- Ellers er det viktig å si at i distriktene vil bilen være viktig langt inn i framtida. Men vi bør få på plass ladestasjoner i stor stil også der, og gi befolkningen et reelt alternativ til fossilbilen.

- Hvorfor er motorvei i seg selv en uting, gitt at de fleste ser ut til å være enige om at veitransporten kommer til å være nær utslippsfri innen forholdsvis kort tid?

- Det er riktig når det gjelder utslipp av klimagasser, men da glemmer man et par ting: For det første tar elbiler like stor plass som en vanlig bil og den krever også mye ressurser for å lages, sier Nævra.

- Et dilemma

- Hvordan ser dere på interessemotsetningen mellom å ikke bygge ny vei, opp mot behovet for å få trafikk bort fra lokalmiljøer?

- Det kan selvsagt noen ganger være et dilemma. Men det aller viktigste er å få biltrafikken ned, enten det er med personbiler eller med trailere. Da må jernbane og kollektive løsninger bygges ut først. Da blir også behovet for omkjøringsveier mindre.

- Men omkjøringsveier er åpenbart nødvendig mange steder. De veiene som er der, er ofte anlagt med en langt mer beskjeden trafikk enn i dag, ja, noen er til og med anlagt etter behovene som hest og vogn har. Men det er stor forskjell på firefelts motorvei som raserer både kulturlandskap, dyrka mark og annet – og en mer beskjeden og sikker vei, med nok bredde, mulig midtdeler, skuldre osv.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.