– Hvis ikke dette skal være en fremtidig løsning, så vet ikke jeg. Dette er i alle lands interesser. Europa er jo opptatt av at Norge skal ha effekt. At Norge skal kunne kjøre på med strøm når det ikke blåser i Europa. Da kan ikke vi kjøre magasinene våres helt i bånn. Dette er jo ren og sunn fornuft, det jeg prøver å si. At regjeringen ikke greier å ta tak i dette, er et av de store problemene, tordnet Senterpartiets Per Olaf Lundteigen.

Høye strømpriser var temaet hos Debatten på NRK tirsdag kveld. Der ga stortingspolitiker Lundteigen regjeringen det glatte lag for å ikke ha håndtert strømkrisen på en bedre måte. Selv mener han noe er grunnleggende riv ruskende galt, og tar til orde for at man nå må gå bort fra strømeksport og heller drive med kraftutveksling.

Se klipp! Her tordner Lundteigen mot egen regjering:

– Sunn fornuft

– Vi må få et system der Statnett får en beskjed fra regjeringen om at når vannmagasinene er median-oppfylt, så skal ikke eksporten være større enn importen. Altså, vi skal få kraftutveksling, ikke krafteksport. Det er jo hele konsesjonsvilkårene for likestrømskablene til utlandet, så vi er helt i tråd med intensjonen med kablene, mener Lundteigen.

– Dette er jo ren og sunn fornuft, det jeg prøver å si. At regjeringen ikke greier å ta tak i dette er et av de store problemene, sa Sp-politikeren.

Mener forslaget vil bryte EØS-avtalen

Regjeringens utsendte, statssekretær i Olje- og energidepartementet, Elisabeth Sæther (Ap), tok til orde for at det Lundteigen foreslår vil føre til to ting som hun mener det er sterk grunn til å være bekymret for.

– Om vi bare skal eksportere når vi ønsker det, så tror jeg vi bare får importere når nabolandene ønsker det også. Vi har et kraftsystem som er væravhengig. Noen ganger trenger vi import for å ha effektbalanse, Statnett peker på at de gangene kommer til å komme oftere og oftere i tiden fremover, sa Sæther.

Hun la også til at Lundteigens forslag i realiteten er å bryte en av de viktigste økonomiske samarbeidsavtalene vi har med våre naboland, noe som også vil ramme andre områder for samarbeid.

– Europa er det viktigste kontinentet vi eksporterer varer til, sa hun, og understreket at det vil være et klart brudd på EØS-avtalen.

Anklager Regjeringen for løftebrudd

– De løsningene vi gjennomfører må vi være sikre på at står seg. Gjør vi som Lundteigen foreslår – enkle løsninger og kutte samarbeid med Europa – så vil bedrifter som Alcoa på Lista slite, for da har vi ikke tilgang til det viktige eksportmarkedet som Europa er for oss, avsluttet Sæther med å si.

Da tordnet Lundteigen tilbake, og sa at han aldri har sagt at man skal bryte samarbeidet med Europa, men ikke eksportere mer strøm enn vi importerer.

– Hvis det er sånn at det jeg nå sier bryter samarbeidet, så innebærer det at dere bryter Hurdal-erklæringen, det er meget alvorlig, sa Lundteigen.