OSLO TINGRETT (Nettavisen): Torpedoen Jan Erik "Jannik" Iversen står tiltalt for forsøk på grov utpressing av milliardæren Kjell Inge Røkke. Ifølge politiet skal Iversen ha presset Røkke for mellom 30 og 40 millioner kroner.

Torpedoen har hele tiden nektet straffskyld.

På siste rettsdag valgte politiadvokat Terje Nedrebø Michelsen å endre tiltalegrunnlaget til å gjelde utpressing på 6-20 millioner kroner. Han anførte også at tiltalen gjelder utpressing ved å true Røkke med frihetsberøvelse og for trusler om å anmelde milliardæren til politiet.

Politiadvokat la ned påstand om ett år og ti måneders fengsel for forsøk på grov utpressing mot Røkke. Utgangspunktet var straff i to år, men det ble trukket fra to måneder i strafferabatt på grunn av langs saksbehandlingstid.

Påstand om straff inkluderer også to brudd på våpenloven.

- Hvis jeg blir dømt kommer jeg til å anke, sier Iversen i en kort kommentar.

Iversens forsvarere la ned påstand om at han skal frifinnes for utpressing.

Rettssaken har blitt utsatt to ganger. I januar ble torpedoen rammet av alvorlig sykdom. Saken var opprinnelig berammet i Oslo tingrett i februar i år. Saken ble utsatt til august i år, men da var det advokaten til torpedoen som var blitt syk.

Truet Røkke med grisebank

Da aktor startet sin avsluttende prosedyre trakk han frem torpedoens egen forklaring som et sterkt bevis mot ham. Han ville også få retten til å forstå at utpressingen gjelder et avisoppslag i VG fra juni 2017, der både Røkke og Iversen var nevnt i et større sakskompleks.

- Siden april 2005 ikke tiltalte hatt noen oppdrag for fornærmede. De har heller ikke noe økonomisk uoppgjort, sa politiadvokat Terje Nedrebø Michelsen.

Han poengterte også at da torpedoen oppsøkte Røkke i garasjeanlegget til Aker 1. november 2017 sa tiltalte at det ikke gjelder de gamle tingene. Politiadvokaten mente altså at det ikke er noe gjeldsforhold tilbake i tid på dette tidspunktet.

- Under møtet i garasjen var tiltalte intens, irritert og frustrert. Vi kan trygt legge til grunn at det var på grunn av innholdet i avisartiklene.

Politiadvokaten trakk også frem at Iversen hadde sendt SMS-er til Røkkes sønn, Kristian Monsen Røkke, der han blant annet skrev "sannheten skal frem", med henvisning om at torpedoen skulle utlevere Røkke til media. SMS-en ble avsluttet med en knyttneve.

Nedrebø Michelsen gikk også gjennom en rekke SMS-er tiltalte Iversen hadde sendt til hans forrige advokat, Arild Holden.

Nettavisen har tidligere omtalt at SMS-ene ville bli tema i retten.

- Ekstremt skadelig for Røkke

Et poeng for politiet er også at Torpedoen hadde uttalt til Røkkes livvakt, den tidligere politimannen Anders Snortheimsmoen, at han skulle grisebanke Røkke og dra ham med til politistasjonen slik at Røkke selv kunne anmelde seg selv "for det han hadde gjort", med henvisning at Iversen mener det var Røkkes skyld at VG-artikkelen ble publisert.

- Vitnet Snortheimsmoen var ikke i tvil om at Iversen var i stand til å gjennomføre det han truet med.

- Det er få utpressingssaker som kommer til overflaten. Det er mange fornærmede som kvier seg for å gå til politiet. Da må de blottlegge seg. Det sitter langt inne å fortelle hva man blir beskyldt for, enten det er sant eller ikke, fortsatte politiadvokaten.

Politiadvokaten trakk blant annet frem påstandene om at Røkke skal ha betalt for torpedooppdrag.

- Det er meget alvorlige lovbrudd som skal være satt i bestilling. Dermed er dette svært skadelige opplysninger det trues med å offentliggjøre. Det er snakk om å bestille drap, å fjerne noen. Det er en enorm belastning for fornærmede å ha slike påstander hengende over seg.

Nedrebø Michelsen fremhevet at Røkke er en offentlig person som er avhengig av tillit i jobben sin.

- Påstandene om betalte oppdrag skal ha skjedd for nesten 20 år siden. Det er helt umulig å forsvare seg mot. Den påstanden vil kanskje henge ved fornærmede for all fremtid. Fornærmede er en offentlig person som er avhengig av tillit. Han har et godt renommé. Slike påstander er ekstremt skadelig for ham.

Torpedo: - En gledens dag

Opprinnelig gjaldt utpressing bare trusler om å offentliggjøre ufordelaktige opplysninger om Røkke dersom Iversen ikke fikk penger.

Les også: Her oppsøker torpedoen Kjell Inge Røkke i garasjen på Aker

Iversen var i godt humør da han kom inn i sal 227 i Oslo tingrett, på sakens siste dag.

- Det er en gledens dag, det er helg og jeg kan gjøre hva jeg vil, for eksempel reise bort, sa han til en samlet presse.

- Det er ikke noe gøy å være her. Denne saken kunne vært avsluttet på en helt annen måte.

- Hvordan var det å se Røkke igjen?

- Jeg har jo truffet ham flere ganger, senest på fredag før rettssaken på kontoret til Advokatfirmaet Elden. Han tok meg i hånden og ønsket meg lykke til.

- Han mente det var ubehagelig å se deg igjen.

- Ja, men hva skal han si ellers? Han klarte å lyve på det også.

- Er du forberedt på at det kan bli en fengselsdom?

- Ja, men da bytter jeg bare den sengen jeg har i dag til en annen. Så det bruker jeg ikke energi på. Det er Røkke som er redd for å sitte inne. Og Røkke skal sitte inne. Denne saken er ikke ferdig. Det må ingen tenke på. Dette er bare starten, sa torpedoen.

Både før rettssaken startet, og underveis, har påstander haglet fra begge sider. Iversen har hevdet at han har tatt på seg flere betalte torpedooppdrag for Røkke. Røkke har tilbakevist påstandene, og kalte det absurde påstander.

Politiet uttalte også til Nettavisen at de skal undersøke om det er grunnlag for å etterforske påstandene om torpedovirksomhet.

Torpedoen har flere ganger oppsøkt Røkke i garasjeanlegget på Aker på Fornebu, og tatt kontakt og oppsøkt sønnen Kristian Monsen Røkke på jobben. Ved ett tilfelle ble det en ren konfrontasjon mellom Røkke og torpedoen.

Hemmelige lydopptak

Bakgrunnen for konflikten mellom Iversen og Røkke skal være et avisoppslag i VG fra juni 2017.

I artikkelen «Kampen om de hemmelige Røkke-opptakene», blir både Røkke og Iversen nevnt som del av et større sakskompleks. Elden har tidligere sagt til NRK at artikkelen er foranledningen til utpressingssituasjonen som skal ha oppstått.

Ifølge Elden og Iversens forklaring i retten, var det først etter VG-saken sommeren 2017 at torpedoen beskyldte Røkke for et uoppgjort forhold mellom de to.

Ifølge NRK har Elden tidligere uttalt at VG har latt seg bruke som et utpressingsmiddel mot Røkke. VGs sjefsredaktør, Gard Steiro, har tilbakevist disse påstandene.