*Nettavisen* Nyheter.

Tørrbulk bedre enn tank fremover

Analyseavdelingen Fearnresearch i skipsmeglerhuset Fearnleys, ser fortsatt en meget svak vekst i etterspørselen etter tankskip de neste par årene. Tørrbulk vil derimot bli hyggeligere

19.05.08 01:17

Det går frem av Fearnresearchs årsrapport fra bulk og tankmarkedet, "World Bulk Trades 2002". Rapporten tar for seg utviklingen i fjor og gir estimater og analyser for utviklingen de neste to-tre årene for skip større enn 50.000 dødvekttonn.Rapporten slår fast at utsiktene for tørrbulkmarkedet ser noe bedre ut enn for tankmarkedet de neste par årene.Det vises til svak vekst i energiforbruket, økt konkurranse fra andre energikilder enn olje og en redusert markedsandel for OPEC som hovedårsakene til at veksten i tanketterspørselen vil være svak fremover.Tørrbulkmarkedet er derimot preget av de sterke økonomiene i Asia og en boom i stålindustrien, spesielt den kinesiske, som gir økt etterspørsel etter tørrbulkskip.Kun 1 prosent

Fearnresearchs estimater viser at etterspørselen etter frakt av råolje falt med 2,5 prosent målt i tonnmil i 2002. Tonnmil er lastevolum multiplisert med fraktedistanse. For 2003 og nest år ventes det en vekst målt i tonnmil på under 1 prosent årlig.Fearnresearch forventer en økning frakten av olje 20 millioner tonn fra 2002 til 2003, og at volumet i år blir på 1.585 millioner tonn råolje. Dette er ventet å øke videre til 1.600 tonn i 2004.I fjor ble det gjennomført råoljefrakter tilsvarende 7.880 milliarder tonnmil, et fall på 2,4 prosent i forhold til 2001. Til sammenligning ble det i toppåret 1977 fraktet 10.408 milliarder tonnmil, mens det på bunn i 1985 kun ble gjennomført frakter tilsvarende 4.007 milliarder tonnmil. Det sier en del om volatiliteten i tankmarkedet.Stabil utvikling

Utviklingen i tørrbulkmarkedet er derimot langt mer stabil. I fjor økte frakten målt i tonnmil med 1 prosent, mens det i år er ventet en vekst på 3,3 prosent. Neste år estimerer Fearnresearch en vekst på 2,7 prosent.Målt i millioner tonn, forventes det en økning fra 1.352 til 1.400 i 2003. Dette vil øke videre til 1.440 millioner tonn i 2004. Det er frakt av jernmalm og kull som vil dra markedet, mens kornfrakten vil være mer tilbakeholden.Frakten av de fem viktigste tørrbulkvarene har siden begynnelsen av 1970-tallet blitt tredoblet, og var i fjor på 6.860 milliarder tonnmil.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.